top of page
Search
  • Pareto ry

Voihan verotus

Pareto ja vero-oikeuden opiskelijat (VOO) järjestivät tiistaina 5.4. veroaiheisen keskustelun otsikolla: ”Veropuhe ja verotuksen tiede”. Tilaisuutta voi kutsua eräänlaiseksi akateemiseksi retriitiksi eduskuntavaalien nostattamasta veropuheesta. Kuumia kysymyksiä toki käsiteltiin, mutta sävy oli toisenlainen kuin vaalitenteissä. Rajapinnan etsiminen tiedepuheen ja poliittisen puheen välille on haastavaa, mutta tärkeää.Kansantaloustieteen professori Jukka Pirttilä piti kolmikymmenpäiselle yleisölle esitelmän Mirrlees Review’stä , peilaten sitä Hetemäen työryhmän raporttia ja poliittista keskustelua vasten. Vero-oikeuden dosentti Pekka Nykänen nosti omassa alustuksessaan esiin yksittäisiä huomioita tuloverotuksesta.


Opiskelijoita selvästikin mietityttivät monet asiat ja kysymykset vaihtelivat erityisestä yleiseen aina hallintarekisteriuudistuksen vaikutuksista verotuksen rooliin ohjauskeinona. Itselleni mieleenpainuneimmat asiat (ihan omia on, älkää syyttäkö tiedemiehiä):


– Puheessa pääomatulojen verotuksessa keskitytään usein ylempien tuloluokkien muunto-ongelmaan, mutta ongelma on myös se, että pienistä pääomatuloista maksetaan veroa paljon suuremmalla prosentilla kuin pienistä ansiotuloista. Tästä esimerkkinä oli eläkeläismummon vuokratulot. – Verotuksen painopisteen siirtämisessä työn verotuksesta kulutuksen verotukseen ei tunnu edelleenkään olevan mitään muuta vaikutusta kuin progression väheneminen. – Asiantuntijat, erityisesti vero-oikeuden puolella, suhtautuvat nihkeästi kaikenlaisiin verovähennysoikeuksiin.


Tilaisuuden suosio oli mukava suhteutettuna vähäiseen markkinointiin (vaikka siinä ei tarvita derivointia, voi se silti olla tärkeää). Konseptia siis kannattaa kehittää ja jatkaa. Yhteistyö henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä on aina suotavaa, kuin myös yhdessä tekeminen eri pääaineiden opiskelijoiden kesken. Näin varsinkin tilanteessa, jossa pääaineiden mukaan muotoutuneita yliopistomaailman mannerlaattoja ravisuttaa organisaatiouudistus. Yhdistymisiä ja eroamisia sekä uuden esiinnousuja ja vanhan uppoamisia on tiedossa, joten on hyvä etsiä itselleen kavereita. Tätä voi jatkaa kevyemmissä merkeissä keskiviikkona 20.4. Pareton, Voon ja Tariffin yhteisissä pääsiäisbileissä.

-Allan

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Kesäkuulumisia - Kesätyökokemuksia opiskelijoilta

Kesän pian väistyessä alkaa olla aika siirtyä takaisin opiskelun pariin ja nauttimaan opiskelijaelämästä täysin rinnoin. Korona on kuitenkin vähentänyt sosiaalisten kontaktien määrää ja muiden opiskel

Vinkkejä kesäopiskeluihin

Kesä on jo ihan kulman takana ja siksi voisi olla hyvä hetki tutkia kesän opintovalikoimaa. Kesäopinnot voisi olla hyvä vaihtoehto, jos ei ole löytänyt kesätöitä, mutta aivan yhtä hyvä syy on vähentää

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page