top of page
Search
 • Pareto ry

Vinkkejä valmistuneilta

Kandidaatti- ja maisteriopintoihin sisältyy paljon valinnaisuutta – oman opintosuunnan opintojen (pääaineopintojen) lisäksi kunkin on päätettävä vapaavalintaisista opinnoista (sivuaineopinnoista). Erilaisissa infotilaisuuksissa usein puhutaan, kuinka tärkeää on tehdä opintovalintoja, jotka tuntuvat itselle oikeilta. Kuitenkin moni varmasti pohtii, millaisista opinnoista voisi olla erityisesti hyötyä.


Taloustieteen teoriakurssit opettavat hahmottamaan mutkikkaita kokonaisuuksia ja ilmiöiden yhteyksiä, mutta varsinkaan opintojen alkuvaiheessa ei välttämättä ole ilmeistä, millainen osaaminen voisi tukea taloustieteen opintoja. Haluaisitko kuulla työelämään siirtyneiden kokemuksia?


Kysyin muutamalta Tampereen yliopistosta (kansan)taloustieteestä valmistuneelta heidän kokemuksistaan. Lähes kaikki vastanneet olivat valmistuneet maisteriksi yli viisi vuotta sitten, joten moni vastaaja oli ehtinyt jo vaihtaa työpaikkaa ja edetä urallaan valmistumisensa jälkeen. Vastaajien opinto- ja uravalinnat ovat erilaisia, joten toivon tämän tekstin olevan avuksi monelle taloustieteen opiskelijalle riippumatta siitä, millaisista erikoistumisopinnoista kukin on kiinnostunut. Millaisissa tehtävissä vastanneet sitten olivat työskennelleet? Vastaajien työnkuvaan on sisältynyt (tai sisältyy nykyisin) laajasti tulkiten jonkinlaista analysointi- tai tutkimustyötä. Tällaiset työtehtävät ovatkin taloustieteen tutkinnon suorittaneille hyvin tyypillisiä.


Mitä opintovalintoja vastaajat olivat aikanaan tehneet taloustieteen opintojen lisäksi? Mitä opintoja heidän olisi kannattanut suorittaa omasta mielestään enemmän? Olen kerännyt alle tiiviin yhteenvedon vastaajien kokemusten perusteella.


Vastaajat kertoivat suorittaneensa näitä opintoja taloustieteen lisäksi:


Useita mainintoja:

 • tilastotiede (tilastotieteen perusopinnot ovat taloustieteen tutkinnossa pakolliset, mutta moni suositteli vielä tätäkin laajempia opintoja)

 • tietojenkäsittely

 • vero-oikeus ja/tai yritysjuridiikka

 • laskentatoimi

 • matematiikka

Yksittäisiä mainintoja:

 • aluetiede ja ympäristöpolitiikka, hallintotiede, sosiaalipolitiikka ja sosiologia, kansainvälinen politiikka, tiedotusoppi


Vastaajat kertoivat, että seuraavien alojen/teemojen lisäopinnoista olisi ollut hyötyä:


Useita mainintoja:

 • aineistojen käsittely- ja analysointitaidot (TAY:ssa ekonometrian kurssien lisäksi tilastotiede/data-analyysi ja tietojenkäsittely vastannevat parhaimmin näihin tarpeisiin)

 • tietojenkäsittely, erityisesti ohjelmointitaidot

 • vero-oikeus ja/tai yritysjuridiikka

Yksittäisiä mainintoja:

 • aluetiede, rahoituksen opinnot


Saamissani vastauksissa nousi selkeästi esille menetelmäosaamisen hyödyllisyys työelämässä. Suosittelen siis lämpimästi tällaisia opintoja, vaikka menetelmäkurssit voivat olla työläitä moniin muihin kursseihin verrattuna! Menetelmäosaamista on yleensä helpompi kartuttaa opiskeluvuosien aikana kuin työn ohessa. Menetelmiin liittyvät opinnot saattavat myös erottaa sinut tulevaisuudessa muista työnhakijoista (esimerkiksi muista ekonomeista) – tässä tapauksessa sinun eduksesi.


Lopuksi haluan huomauttaa, että kukin voi erikoistua haluamallaan tavalla! Erilaisia uratarinoita on ollut tapana esitellä opiskelijoille Ekonomisti-illassa, joka järjestetään vuosittain taloustieteen henkilökunnan ja Pareton yhteistyönä. Toivon kuitenkin, että tämä tekstini herättää kiinnostusta vaikkapa tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteiden kursseja kohtaan.


Elina Tuominen tutkijatohtori


P.S. Sain myös kuulla vastaajilta pari mainintaa taloustieteen opintoihin liittyen: yksi vastaaja mainitsi toivoneensa opiskeluaikanaan enemmän behavioraalisen taloustieteen opintoja ja toinen kertoi kaivanneensa talouspolitiikkaa käsittelevää kurssia. Tällaisia teemoja käsitelläänkin TAY:n taloustieteen kursseilla nykyisin enemmän kuin esimerkiksi 10 vuotta sitten. Tämänhetkinen taloustieteen opetusohjelma löytyy täältä: http://www.uta.fi/jkk/kat/opintosuunnat/tal/Opetusohjelma.html.9 views0 comments

Recent Posts

See All

Kesäkuulumisia - Kesätyökokemuksia opiskelijoilta

Kesän pian väistyessä alkaa olla aika siirtyä takaisin opiskelun pariin ja nauttimaan opiskelijaelämästä täysin rinnoin. Korona on kuitenkin vähentänyt sosiaalisten kontaktien määrää ja muiden opiskel

Vinkkejä kesäopiskeluihin

Kesä on jo ihan kulman takana ja siksi voisi olla hyvä hetki tutkia kesän opintovalikoimaa. Kesäopinnot voisi olla hyvä vaihtoehto, jos ei ole löytänyt kesätöitä, mutta aivan yhtä hyvä syy on vähentää

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page