top of page
Search
  • Pareto ry

Valtiovarainministeriössä

Aloitin tänä keväänä ekonomistiharjoittelijana Valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolla vakaus- ja markkinat -yksikössä. Innostuin hakemaan tähän tehtävään, koska olen kiinnostunut rahoituksesta ja toisaalta näin VM:n tarjoavan mielenkiintoisen näköalapaikan yhteiskuntaan. Tämä osui sopivaan elämänvaiheeseen, sillä opintoni ovat gradua lukuun ottamatta valmiit, joten olin valmis aloittamaan harjoittelun vaikka heti.


Hetihän harjoittelu myös alkoikin. Aluksi ehti olla pienehköä jännitystä ilmassa saanko yliopistolta tehtävään vaadittavan harjoittelutuen sekä löydänkö asunnon Helsingistä. Onneksi asioilla on tapana järjestyä. Näin kävi tässäkin tapauksessa ja vieläpä varsin rivakasti. Rivakasti alkoi myös itse työ, sillä jo ensimmäisellä viikolla koostin dataa suoraan hallituksen esitysluonnokseen. Pääprojektini työssä on selvityksen laatiminen rahoitusmarkkinoista Suomessa ja EU:ssa pääomamarkkinaunionin taustoittamiseksi. Työhön kuuluu myös muita tehtäviä kuten päivittäisen markkinakatsauksen laatiminen ja osallistuminen erinäisiin työryhmiin.


Opiskeluistani on ollut selkeää hyötyä tehtävässä vaadittujen asioiden hahmottamiseksi. Kaikkein hyödyllisimpiä ovat olleet rahoituksen kurssit. Myös juridiikan kurssit ovat olleet avuksi, koska ministeriössä työskennellessä juridinen näkökulma tulee väistämättä vastaan. Lisäksi makrotalous ja vakuutustiede ovat osoittautuneet hyödyllisiksi. Otetaan esimerkkinä corporate governancen ymmärtäminen. Kuinka corporate governance vaikuttaa yritykseen edellytyksiin hankkia rahoitusta? Miten rahoitusmarkkinoiden sääntely vaikuttaa corporate governanceen? Entä kuinka tämä kaikki kytkeytyy rahoitusmarkkinoiden yleiseen kehittyneisyyteen ja lopulta makrotaloudelliseen kilpailukykyyn? Tämän kaltaisten kysymysten ymmärtäminen on eduksi tässä työssä. Onneksi kaikkea ei tarvitse osata, vaan olen nopeassa tahdissa oppinut uutta mm. näistä kysymyksistä.


Mukavat työkaverit, oppiminen kiinnostavista asioista ja kurkistus yhteiskunnan toimintaan ovat tehneet työstä mielenkiintoista. Tämän lisäksi olen ammentanut työn ohessa graduuni uusia näkökulmia, joihin tuskin olisin muuten törmännyt. Voinkin todeta harjoittelulle asettamieni odotusten täyttyneen!


Toni

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Kesäkuulumisia - Kesätyökokemuksia opiskelijoilta

Kesän pian väistyessä alkaa olla aika siirtyä takaisin opiskelun pariin ja nauttimaan opiskelijaelämästä täysin rinnoin. Korona on kuitenkin vähentänyt sosiaalisten kontaktien määrää ja muiden opiskel

Vinkkejä kesäopiskeluihin

Kesä on jo ihan kulman takana ja siksi voisi olla hyvä hetki tutkia kesän opintovalikoimaa. Kesäopinnot voisi olla hyvä vaihtoehto, jos ei ole löytänyt kesätöitä, mutta aivan yhtä hyvä syy on vähentää

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page