top of page
Search
  • Pareto ry

SEFE:n terveiset

Terveisiä SEFEltä!

Moikka paretolaiset, tässäpä teille kuulumisia SEFEltä!


Täytyy myöntää, että hieman haikeilla fiiliksillä kirjoittelen blogia, sillä se alkaa olla viimeisiä tehtäviäni Tampereen kyllinä. Lopetan kylteriyhdyshenkilön pestini vuodenvaihteessa ja varmasti moni onkin jo kuullut, että seuraajakseni on valittu Pareton oma Sampo Juuti, mahtavaa! Uskon, että Sampo tuo tuoreena kylli-setänä SEFEä entistä lähemmäksi Paretoa, joten ottakaa rohkeasti Sampoon yhteyttä kaikenlaisissa kysymyksissä tai yhteistyöehdotuksissa. Itselleni vuoden varrelta jäi mieleen erityisesti Pareton pornositsit, mahtava (ja osittain sumea) ilta! Toivottavasti pornositsi-perinne jatkuu, osallistun mielelläni uudestaan.


Tampereen lisäksi koko Suomen kyllirintamallakin on tapahtunut muutoksia, sillä SEFEn syyskokous päätti, että vanhojen kyllipestien lisäksi aloitetaan kaksi uutta Warrantille ja PorKylle. Kyllithän ovat tunnetusti mukiinmeneviä ja hyväntuulisia tapauksia, joten suosittelen juttutuokiota jos heihin törmäätte tapahtumissa.


Ekonomikoulutusta kehittämässä


Kävin loppuvuodesta Helsingissä päiväreissulla SEFEn Ekonomikoulutus julkaisuseminaarissa, josta kerron lyhyesti kiinnostavia kuulumisia koskien omaa tutkintoamme ja tulevaa työelämää ekonomina. Ensimmäistä kertaa järjetetyn seminaarin tarkoituksena oli käsitellä tuloksia kahdesta SEFEn  julkaisemasta raportista: Vastavalmistuneiden palaute ja Viisi vuotta työelämässä. Näiden raporttien kautta myös Tampereen yliopisto saa tietoa annetun koulutuksen tasosta ja sen tarjoamista työelämävalmiuksista.


Tutkimusten tulokset näyttävät positiivisia merkkejä ekonomin työuralle. Yleisesti ottaen KTM-tutkinto antaa yhdenmukaiset valmiudet työelämään, oli se sitten suoritettu missäpäin Suomea tahansa. Kauppatieteiden maisterit ovat Viisi vuotta työelämässä –raportin mukaan yllättäväkin homogeenistä porukkaa.  Neljännes viisi vuotta työelämässä olleista maistereista on työllistynyt rahoituksen ja taloushallinnon tehtäviin. Noin puolet ekonomeista taas löytää työpaikan yksityisiin yrityksistä tai valtion yhtiöistä, jotka työllistävät yli 250 henkeä.


Vastavalmistuneiden palautteesta puolestaan käy ilmi, että eniten tuoreet ekonomit kokevat koulutuksen kehittäneen hyvin ryhmätyötaitoja, sekä kykyä omaksua nopeasti uusia asioita.Sen sijaan vastanneet toivoivat, että kauppatieteellinen koulutus valmistaisi paremmin yrittäjyyteen, yleisesti ottaen valmiudet ja asennoituminen yrittäjyyteen koettiin heikoiksi.Valmistuneet toivoivat myös selvempää työelämän näkymistä opintojen aikana. Yliopistoilta haluttiinkin parempia suhteita yritysmaailmaan mahdollisuuksien tarjoamiseksi opiskelijoille. Koulutukselta toivottiin enemmän käytännönläheisyyttä, yritysprojekteja ja case-harjoituksia.


Liiallisesti ei siis kannata tuudittautua onnelliseen kuplaan, sillä myös ekonomien keskuudessa esiintyy jonkin verran työttömyyttä. Viisi vuotta työelämässä –kyselyyn vastanneista joka neljäs oli vastaushetkellä työttömänä. Yleisimpiä syitä työttömyydelle olivat työkokemuksen puute, puuttellinen suhdeverkosto ja työmarkkinatilanne.


Näistä työelämän heijasteluista ei kuitenkaan ole syytä liikaa huolestua tai ottaa paineita. Koulutuksemme on yleisesti ottaen tutkimusten mukaan erittäin laadukas, vaikka toki aina asioita voidaan viedä parempaan suuntaan. Mielestäni paras keino on lähteä rohkeasti tavoittelemaan menestystä työelämässä luottamalla omaan koulutukseen ja vahvuuksiin. Opintoja ei lopulta pitäisi tehdä vain tutkinto vaan myös osaaminen tähtäimessä. Muutaman asian kehottaisin matkan varrella ottamaan huomioon: muistakaa päivittää omaa osaamista valmistumisen jälkeenkin, älkääkä unohtako hyvien vuorovaikutustaitojen  merkitystä niin opiskelussa kuin työelämässä.


Kiinnostuitko? Tarkemmin tutkimusraportteihin voi tutustua SEFEn nettisivuilla: http://www.sefe.fi


Iloista ja riehakasta uutta vuotta 2014 kaikille! Nähdään omasta puolestani sitten vaihdon jälkeen ensi syksynä.


Kylli-Vilma


3 views0 comments

Recent Posts

See All

Vinkkejä kesäopiskeluihin

Kesä on jo ihan kulman takana ja siksi voisi olla hyvä hetki tutkia kesän opintovalikoimaa. Kesäopinnot voisi olla hyvä vaihtoehto, jos ei ole löytänyt kesätöitä, mutta aivan yhtä hyvä syy on vähentää

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page