top of page
Search
  • Pareto ry

Pareton hallitushaku 2016 on auki!

Haluaisitko sinä järjestää Pareton seuraavan ulkomaan excursion? Kiinnostaako opiskelijabileiden järjestäminen? Maistuuko taloudenpito? Oletko hyvä yritysneuvotteluissa? Pareton vuosi 2016 lähenee loppuaan ja on aika valita uudet tekijät vuodelle 2017! Paretoon haetaan edustajaa kahdeksaan eri tehtävään, jonka lisäksi voi hakea hallituksen jäseneksi. Tällä kertaa blogissamme syvennytään Pareton hallituspestien sisältöön.


Pareton hallituksessa pääset tekemään paljon erilaisia asioita ainejärjestötoiminnan ytimessä. Mikäli rahkeet eivät riitä esimerkiksi Boomin hallitukseen, mutta olet kiinnostunut hallitus ja ainejärjestötoiminnasta, Pareto tarjoaa tähän sopivan ratkaisun. Hallitushommat sopivat etenkin 1. ja 2. vuoden opiskelijoille, mutta hallituksessa on ollut tyypillisesti mukana myös vanhempia tieteenharjoittajia.


Muistutamme, että Pareto on poikkitieteellinen taloustieteestä kiinnostuneiden opiskelijoiden ainejärjestö, joten olet tervetullut mukaan toimintaan, vaikket opiskelisi taloustiedettä pääaineenasi.


Puheenjohtajan tehtävänä on edustaa järjestöä ulospäin, johtaa järjestön toimintaa ja pitää huolta, että toiminta etenee suunnitelman mukaan. Puheenjohtaja edustaa järjestöä erilaisissa tilaisuuksissa kuten JKY:n kollegioissa ja Tamyn puheenjohtaja-kokouksissa. Puheenjohtajaksi sopii erityisesti taloustieteen pääaineopiskelija tai pääaineopiskelijaksi hakeutuva henkilö. Homma vie aikaa noin 5 tuntia viikossa. Puheenjohtajana pääset tutustumaan toimijoihin ympäri yliopistoa ja saat monipuolista kokemusta tiimin vetämisestä. Mainittakoon myös, että puheenjohtajalla muitakin etuja kuten pääsy Hämeenkadun Appron sikariportaaseen.


Talousvastaava huolehtii järjestön taloudesta. Tehtävänä on tehdä talousarvio vuoden aluksi toimintasuunnitelman perusteella ja tehdä jatkuvaa budjetointia pitkin vuotta. Vuoden päätteeksi talousvastaava huolehtii järjestön taseesta ja tilinpäätöksestä. Talousvastaavan pestissä saa erinomaista kokemusta talouden hoidosta. Talousvastaavan pestissä on tyypillisesti ollut laskentatoimen pääaineopintoihin tähtäävä opiskelija. Pesti sopii toki kaikille, jotka ovat vähänkään kiinnostuneita budjetoinnista ja laskentatoimesta! Homma vie aikaa noin 2 tuntia viikossa.


Tiedotusvastaava huolehtii Pareton nettisivujen ja viestintäverkoston ylläpidosta. Tehtävänä on tehdä blogisuunnitelma vuodelle 2017 ja huolehtia sen toteutumisesta. Tiedotusvastaava tiedottaa taloustieteen opiskeluun ja työelämään liittyvistä asioista sähköpostilistoilla sekä päivittää nettisivuja. Homma vie noin 2 tuntia aikaa viikossa.


Yrityssuhdevastaava hoitaa yhdistyksen yrityssuhteita ja tekee vuosittaiset yhteistyösopimukset yhteistyökumppanien kanssa. Tehtävänä on myös varmistaa yhteistyön toteutuminen vuoden aikana. Excursiovastaavan tehtävänä on järjestää vuoden aikana 3-5 excursiota, joista osa voi olla paikallisia ja osa ulkopaikkakunnille. Yrityssuhde- ja excrusiovastaava siis vastaa yhdistyksen ja yritysten välisestä kommunikoinnista. Tehtävä on sopiva kaikille kauppatieteen opiskelijoille, pääaineesta huolimatta. Homma vie noin 2 tuntia aikaa viikossa.


Bilevastaavan tehtävänä on järjestää 2-4kpl teemabileitä tai muita viihteellisiä tapahtumia vuoden aikana. Pesti vie eniten aikaa huhtikuussa ja lokakuussa, jolloin yleensä järjestetään suurimmat teemabileet. Erityisesti markkinoinnista kiinnostuneiden opiskelijoiden kannattaa hakea pestiin.


”Henkilökunnan edustajaksi” kutsuttu opetus ja työelämävastaava on perinteisesti ollut taloustieteen jatko-opiskelija. Keskeisimpänä tehtävänä on toimia linkkinä henkilökuntaan ja työelämään. Pestiin kuuluu myös potentiaalisten blogikirjoittajien hankkiminen. OT-vastaava järjestää ainakin seuraavat tapahtumat: ekonomisti-illan, taloustieteen-illan sekä seminaarin tai paneelin.


Koulutuspoliittinen vastaava teettää vuoden alkupuolella taloustiedekyselyn, jossa selvitetään taloustieteen opiskeluun liittyviä asioita. Tämän lisäksi hän järjestää maaliskuussa taloustiedekahvit, joiden yhteydessä käydään taloustiedekyselyn tulokset läpi. Koulutuspoliittisen vastaavan tehtävänä on osallistua koulutuspoliittisiin tilaisuuksiin ja keskusteluun. Etenkin Tampere3 –projekti on varmasti kiinnostava näkökulma Pareton koulutuspolitiikkaan vuonna 2017.


Projektivastaavan tehtävänä on järjestää Pareton vuoden 2017 projekti. Vuonna 2016 se oli Pareton ulkomaan excursio Frankfurtiin. Frankfurtin excursio oli menestys, joten myös uudelle reissulle on kysyntää. Onko sinulla hyvä idea Pareton seuraavasta projektista? Esittele se meille ja lunasta paikkasi projektivastaavana!


Mitä sinä sitten saat hallituspestistä? Saat erinomaista käytännön kokemusta tiimityöskentelystä sekä erityisesti oman pestisi tuomasta erikoisosaamisesta. Lisäksi me tarjoamme sinulle erinomaiset perehdytysmateriaalit sekä perehdytyksen hallituksenvaihto-illassa.


Mikäli kiinnostuit jostain pestistä tai hallitustoiminnasta muutoin, voit ottaa yhteyttä esimerkiksi sähköpostiin puheenjohtaja.paretory@gmail.com. Nykyiset pareton hallituslaiset kertovat pesteistään mielellään, joten tule nykimään hihasta.


Hakijat voivat lähettää kirjallisen hakemuksen etukäteen tai esittää halukkuutensa hakea hallitukseen syyskokouksessa. Hakemukset voi lähettää puheenjohtajan sähköpostiin puheenjohtaja.paretory@gmail.com.


Pareton syyskokous järjestetään 30.11 Sorin saunalla kello 19 alkaen, sopivasti ennen kello 14 alkavaa Erkki Liikasen vierailuluentoa. Tulethan paikalle ajoissa!


Rasmus Rannikko

Pareton puheenjohtaja 2016

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Kesäkuulumisia - Kesätyökokemuksia opiskelijoilta

Kesän pian väistyessä alkaa olla aika siirtyä takaisin opiskelun pariin ja nauttimaan opiskelijaelämästä täysin rinnoin. Korona on kuitenkin vähentänyt sosiaalisten kontaktien määrää ja muiden opiskel

Vinkkejä kesäopiskeluihin

Kesä on jo ihan kulman takana ja siksi voisi olla hyvä hetki tutkia kesän opintovalikoimaa. Kesäopinnot voisi olla hyvä vaihtoehto, jos ei ole löytänyt kesätöitä, mutta aivan yhtä hyvä syy on vähentää

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page