top of page
Search
  • Pareto ry

Paretolaiset Suomen Pankissa

Updated: Jan 19, 2020


Suomen Pankissa työskentelee erilaisissa tehtävissä useita paretolaisia alumnien lisäksi. Blogimme tavoitti heistä Hannan ja Jeren. Minkälainen Suomen Pankki on kesä- tai lopputyöpaikkana? Tässä uusimmat keskuspankkikuulumiset!
Kuka olet ja mitä opiskelet?

Hanna: Olen Hanna Mikkonen, juuri viidennen opiskeluvuoteni Tampereen yliopistossa aloittava taloustieteen pääaineopiskelija. Sivuaineina olen opiskellut tilastotiedettä, laskentatoimea ja rahoitusta sekä matematiikkaa.


Jere: Olen Jere Virtanen, kuudennen lukuvuoden Tampereen yliopistossa aloittava ja piakkoin myös opintonsa päättävä taloustieteen opiskelija. Sivuaineeni koostuvat laskentatoimesta ja tilastotieteestä.


Työskentelet tällä hetkellä Suomen Pankissa. Kuinka päädyit sinne?

Hanna: Kevät toisensa jälkeen päänvaivaa aiheuttava kesätyönhaku tuotti tänä vuonna erityisen mieluisia tuloksia, kun minulle avautui kesäharjoittelijan paikka Suomen Pankin sijoitustoimiston salkunhoitajien tiimistä. En epäröinyt hetkeäkään, kun kesätyöpaikat tulivat hakuun, sillä Suomen Pankki tarjoaa vuosittain monipuolisia ja haastavia tehtäviä sekä erinomaisen mahdollisuuden kehittää itseään keskuspankkitoiminnan kansainvälisessä ympäristössä. Sijoitustoimiston kesätyötehtävä kiinnosti minua erityisesti, sillä koen rahoitusmaailman nopeatempoisen työympäristön houkuttelevana ja näin salkunhoitajien tiimissä erittäin hyvän mahdollisuuden oppia paljon lisää käytännön sijoitustoiminnasta ja päästä tarkastelemaan keskuspankkimaailmaa näköalapaikalta. Kesän jälkeen jatkan työskentelyä Suomen Pankissa vakuushallintaan sekä euroalueen maksujärjestelmiin ja niiden kehitykseen liittyvissä tehtävissä.


Jere: Aloitin Pankissa korkeakouluharjoittelijana jo vuoden alusta. Yhtenäistä euromaksualuetta (SEPA) käsittelevän gradu-aiheeni myötä tarjoutui mahdollisuus päästä näkemään keskuspankin asemasta maksu- ja arvopaperipuolen infrastruktuurin toimintaa Yleisvalvontatoimistossa Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osastolla. Harjoittelun päätyttyä sain mahdollisuuden jatkaa lomasijaisena samassa tehtävässä kesän yli.


Millaisia työtehtäviä olet tehnyt Suomen Pankissa, ja miten ne ovat liittyneet opiskeluihisi?


Hanna: Tehtäviini sijoitustoimiston kesäharjoittelijana kuuluivat muun muassa rahamarkkinasijoitusten tekeminen sekä arvopaperilainaukseen liittyvät tehtävät. Seurasin lisäksi rahoitusmarkkinoita ja niihin liittyvää uutisointia päivittäin eri medioissa sekä pidin aktiivisesti yhteyttä vastapuoliin. Toimenkuvani oli suoraan yhteydessä etenkin taloustieteen ja rahoituksen opinnoissa käsiteltyihin asioihin ja koin, että esimerkiksi monet kursseilla kaukaisen tuntuisiksi jääneet käsitteet saivat kesän aikana konkretiaa ympärilleen. Erityisesti pääsin hyödyntämään ja kehittämään opintojen aikana hankittua ymmärrystä talouden ja rahoitusmarkkinoiden rakenteesta ja toiminnasta sekä yksittäisten rahoitusinstrumenttien ominaisuuksista ja hyödyntämisestä sijoitustoiminnassa. Opin lisäksi paljon keskuspankkimaailmasta sekä sen sijoitustoiminnan rajoituksiin ja erityispiirteisiin liittyvistä asioista.


Jere: Varsinaisiin työtehtäviini on kiteytettynä kuulunut maksu- ja arvopaperijärjestelmien säännölliseen seurantaan ja analyysiin liittyvän tilastotiedon kerääminen, jalostaminen ja hyödyntäminen. Tätä kautta minulle on avautunut aivan uudenlainen näkökulma taloustieteeseen kuluneen vuoden aikana, koska varsinaista rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurin toimintaahan ei juurikaan käydä opiskeluiden aikana kursseilla läpi. Opintoni ovat kuitenkin luonnollisesti muodostaneet vahvan pohjan, jonka päälle olen päässyt kehittämään osaamistani ja tietotaitoa työtehtävieni kautta. Työkokemukseni on myös erityisesti antanut sisältöä loppututkielmaani.


Mikä on ollut parasta työssäsi?


Hanna: Kesätyötehtävien alkaessa olin todella yllättynyt saamastani suuresta vastuusta, mikä osaltaan kasvatti myös jännitystä: selviäisinkö kesästä kunnialla? Varsin pian kuitenkin huomasin, ettei syytä huoleen ole. Mukavat työkaverit ja vahva oppimista tukeva ilmapiiri rohkaisivat kysymään mieltä askarruttavista asioista. Yksi mukavimmista havainnoista, jonka vallitsevasta ilmapiiristä tein, oli jo pidempään Pankissa työskennelleiden työtovereiden innokkuus oppia uutta, kyseenalaistaa asioita ja tuoda omia ajatuksiaan julki. Ilokseni siis huomasin, ettei tarvitse olla kokematon vasta-alkaja voidakseen kysyä ja ihmetellä. Viihdyin Pankissa erittäin hyvin, ja voin suositella sijoitustoimiston tehtäviä jokaiselle taloustieteestä, rahoitusmarkkinoista ja sijoitustoiminnasta kiinnostuneelle.


Jere: Hannaa mukaillen, voin hyvin todeta tehtävien olleen monipuolisia ja mielenkiintoisia ja vastuullisia toimeksiantoja on päässyt tekemään heti alusta lähtien. Parhaana esimerkkinä tästä omalla kohdallani on alustuksen pitäminen myös erään EKP:n työryhmän kokouksessa Frankfurtissa lomasijaisuuteni aikana. Kaikin puolin harjoittelu ja lomasijaisuus ovat havainnollistaneet erinomaisesti keskuspankkitoimintaa käytännössä ja kannustaneet kehittymään ja oppimaan.


Pareto haluaa vielä kiittää haastateltavia! Mikäli sinulla on paretolaisena kokemuksia mielenkiintoisesta kesä- tai lopputyöpaikasta, ota yhteyttä Pareton kopoon!

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Kesäkuulumisia - Kesätyökokemuksia opiskelijoilta

Kesän pian väistyessä alkaa olla aika siirtyä takaisin opiskelun pariin ja nauttimaan opiskelijaelämästä täysin rinnoin. Korona on kuitenkin vähentänyt sosiaalisten kontaktien määrää ja muiden opiskel

Vinkkejä kesäopiskeluihin

Kesä on jo ihan kulman takana ja siksi voisi olla hyvä hetki tutkia kesän opintovalikoimaa. Kesäopinnot voisi olla hyvä vaihtoehto, jos ei ole löytänyt kesätöitä, mutta aivan yhtä hyvä syy on vähentää

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page