top of page
Search
  • Pareto ry

Pareto ry

Pareton hallituksen terveiset uusille opiskelijoille


Tämä blogikirjoitus kertoo sen, mitä jokaisen uuden kauppatieteen opiskelijan, smurffin, sekä kaikkien muidenkin taloustieteestä kiinnostuneiden opiskelijoiden tulisi tietää Paretosta.

Pareto ry on Tampereen yliopiston taloustieteen opiskelijoiden ja taloustieteestä kiinnostuneiden opiskelijoiden ainejärjestö. Pareton toiminnan ytimessä on taloustiedettä käsittelevien tilaisuuksien järjestäminen ja niihin osallistuminen. Pareto tekee tiivistä yhteistyötä Johtamiskorkeakoulun ylioppilaiden (JKY ry) sekä kauppatieteen ainejärjestön (Boomi ry) ja sen muiden alajärjestöjen kanssa.


Pareton toiminnasta pitää huolta vuosittain valittava 4‐10 henkilön suuruinen hallitus. Tämän vuoden hallitukseen kuuluu 10 henkilöä. Hallituksessamme on tänä vuonna henkilöitä useista eri pääaineista: taloustieteen lisäksi laskentatoimesta, markkinoinnista ja juridiikasta. Hallitukseen kuuluu myös aina yksi taloustieteen tohtoriopiskelija, joka edustaa taloustieteen henkilökuntaa. Esittelemme hallituksemme toimenkuvat seuraavassa hieman tarkemmin.


Puheenjohtajan tehtävänä hallituksessa on edustaa järjestöä erilaisissa tilaisuuksissa ja osallistua ainejärjestöjen edustajien välisiin kokouksiin. Puheenjohtaja myös pitää toiminnan aikataulussa ja järjestyksessä sekä ohjeistaa muita hallituslaisia jokaisella sektorilla.


Talousvastaavan tehtävänä on suunnitella vuosibudjetti sekä valvoa sen noudattamista. Talousvastaava pitää muutoinkin huolta järjestön taloustilanteesta ja informoi muuta hallitusta tekemillään osavuosikatsauksilla.


Yrityssuhdevastaava huolehtii yhteistyöstä yritysten ja muiden järjestöjen kanssa. Tehtävänä on solmia uusia yhteistyösopimuksia ja vahvistaa vuosittain aikaisempien sopimusten jatkaminen. Pareton pitkäaikaisin yhteistyökumppani on ollut Aito Säästöpankki, jonka kanssa Pareto järjestää muun muassa sijoituskilpailun myös tänä syksynä.


Tiedotusvastaava pitää huolta Pareton ulkoisesta viestinnästä ja joka toinen perjantai julkaistavasta blogista. Pareton toimenkuvaan kuuluu myös taloustieteen opetuksen ja kurssien keskeisten muutosten tiedottaminen. Pareton sähköpostilistalla ollessasi saat vinkkejä ajankohtaisista asioista taloustieteen opiskelussa.


Projektivastaavan toimenkuvaan kuuluu vuosittaisen projektin järjestäminen. Vuoden 2016 projektina on ollut vierailun järjestäminen Frankfurtiin, Euroopan Keskuspankkiin ja Saksan pörssiin, joka toteutuu syyskuun loppupuolella. Projektin laajuuden vuoksi tänä vuonna Paretossa on ollut kaksi projektivastaavaa.  Viidentoista paretolaisen Frankfurtin reissun tunnelmia pääsette seuraamaan muun muassa instagramin @paretory ja lokakuussa ilmestyvän blogikirjoituksen kautta.


Juhlavastaavan tehtävänä on järjestää vuosittain muutamat opiskelijabileet, joista tunnetuimmat ovat tänä vuonna jo viidentenä vuonna peräkkäin järjestetyt Pornobileet. Paretolla on ollut pitkään tiivistä yhteistyötä etenkin Tamperelaisen yökerho Bricksin kanssa. Joka viides vuosi juhlavastaavan tehtävään kuuluu myös Pareton vuosijuhlien järjestäminen.


Tapahtumavastaava järjestää muun muassa yritysvierailuja ja taloustieteellisiä paneeleja ja taloustiede‐iltoja. Pareto on viimeisen vuoden aikana vieraillut muun muassa Taaleritehtaalla, Helsingin pörssissä sekä Suomen Pankissa itse pääjohtajan vastaanottamana. Pareton tapahtumiin ovat kaikki pareton jäsenet tervetulleita. Koko opiskeluajan kattavaksi jäseneksi saavat liittyä kaikki Tampereen yliopiston opiskelijat viiden euron hintaan.


Koulutusvastaava pitää muun hallituksen ja sitä kautta myös muut paretolaiset ajan tasalla keskeisistä koulutuspoliittisista asioista. Toimenkuvaan kuuluvat keskeisimmin Tamyn koulutuspoliittisten kanavien seuraaminen ja koulutuspoliittisiin kokouksiin ja tilaisuuksiin osallistuminen. Tehtävään kuuluu myös jokavuotisen taloustiedekyselyn laatiminen ja toteuttaminen sekä tulosten julkaisu taloustiedekahveilla, mitkä järjestetään yhdessä taloustieteen henkilökunnan kanssa.


Opetus ja työelämävastaavana toimii vuosittain pestiin valittava taloustieteen tohtoriopiskelija.  Keskeisimpänä tehtävänä on opiskelijoiden ja henkilökunnan välisen yhteistyön ylläpito. Yhteistyö toteutuu käytännössä erinäisinä tilaisuuksina kuten juuri aiemmin mainitut taloustiedekahvit sekä muun muassa taloustiede‐illan merkeissä. Toimenkuvaan kuuluu myös yhteydenpito työelämään valmistuneiden taloustietelijöiden kanssa. Esimerkkinä tästä yhteistyöstä on vuosittain järjestettävä Ekonomisti‐ilta, missä tänäkin vuonna esiintyi useampi työelämässä oleva mielenkiintoinen henkilö.


Paretolla on myös oma jalkapallojoukkue, joka pelaa vuosittain järjestettävässä yliopiston futsalsarjassa.  Talousteorian mukaan nimetty joukkue Random Walk on ehtinyt voittaa futsalsarjan jo kertaalleen kaudella 2014‐2015, tullen kuitenkin tänä vuonna toiseksi hävittyään tiukan finaaliottelun. Pareto on antanut tukensa urheilutoimintaan hankkimalla alkavalle kaudelle Random Walkille uudet pelipaidat.


Pareto on järjestö, jonka toimintaan ovat kaikki tervetulleita pääaineesta huolimatta. Erilaisiin pesteihin tarvitaankin paljon eri alojen osaajia kuten tämän vuoden hallituksessa. Mikäli olet kiinnostunut Pareton toiminnasta, mukaan pääsee esimerkiksi loppuvuonna järjestettävässä vuoden 2017 hallitushaussa.


Parhain terveisin,

Hallitus 2016

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Vinkkejä kesäopiskeluihin

Kesä on jo ihan kulman takana ja siksi voisi olla hyvä hetki tutkia kesän opintovalikoimaa. Kesäopinnot voisi olla hyvä vaihtoehto, jos ei ole löytänyt kesätöitä, mutta aivan yhtä hyvä syy on vähentää

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page