top of page
Search
  • Pareto ry

Näkökulma: Miksi et kiinnostuisi taloustieteistä?

Hei, Sinä opintosi aloittanut, opintojasi jatkava tai tulevia opintojasi suunnitteleva. Kiinnostaako sinua tietää enemmän taloudesta? Ovatko globaalit trendit kiinnostuksesi aiheita ja haluatko tietää, miten esimerkiksi Euroopan keskuspankin rahapoliittiset toimenpiteet vaikuttavat elämääsi? Vai kiinnostaako sinua yksittäisen yrityksen käyttäytyminen markkinoilla, kun se miettii mitä tuotetaan ja kuinka paljon? Kenties ihmisten toimenpiteet ovat lähempänä sydäntäsi. Miksi toimimme tietyllä tavalla, vaikka rationaalinen päätöksenteko ehdottaisi toista ratkaisua? Näihin ja lukemattomiin muihin kysymyksiin taloustiede pyrkii vastaamaan oman näkökulmansa kautta, usein erilaisia malleja hyväksikäyttäen. Elämän tarkoitusta tuskin löydät, mutta innokkaalla optimoinnilla voit päästä ainakin lähelle.


Ovatko taloustieteen kurssit sitten mahdottomia, ellei opiskele sitä pääaineenaan? Tampereen yliopiston erittäin laaja kurssitarjonta mahdollistaa tutkinnon muodostamisen täsmälleen omannäköiseksi, eikä yhden tutkintosuunnan valitseminen tarkoita automaattista lokeroitumista vain tietylle tieteenalalle. Taloustieteen kurssit ovatkin usein melkoisia opintosuuntien sekametelisoppia, sillä aihealueet näyttävät kiinnostavan monia tieteenalasta riippumatta. Esimerkiksi kauppatieteiden sisältä laskentatoimea pääaineenaan lukevat ottavat usein taloustieteen rahoitukseen liittyviä syventäviä kursseja, sekä johtamiseen ja markkinointiin erikoistuvat löytyvät suosituksi tulleelta behavioraalisen taloustieteen kurssilta. Myös hallintotieteen, politiikan tutkimuksen tai yhteiskuntatieteiden opiskelijat ovat yleinen näky taloustieteen kursseilla, onhan taloustieteistä luettu sivuainekokonaisuus myös työmarkkinoilla haluttu sana.


Mitä taloustieteen opiskelijan olisi sitten järkevää lukea sivuaineenaan? Kysymys on vaikea, sillä oikeaa vastausta ei ole. Tärkeintä on seurata omia kiinnostuksen kohteitaan ja pyrkiä hahmottamaan mitä haluaa tehdä tulevaisuudessa työkseen. Jos matematiikan tai ohjelmoinnin parissa työskentely tuntuu helpolta, kannattaa käydä vilkaisemassa luonnontieteilijöiden, sekä Hervannan kampuksen kurssitarjontaa. Yhteiskunnallisiin teemoihin nojautuva löytää varmasti mielenkiintoisia kokonaisuuksia yhteiskuntatieteiden, hallintotieteiden, tai politiikan tutkimuksen opinnoista. Finanssisektorille tähtäävän taloustieteilijän on kannattavaa lukea muitakin kursseja kauppatieteiden sisältä, esimerkiksi vakuutuksien- ja riskienhallinnan, tai johtamisen opintosuunnista. Taloustieteiden etu on sen tarjoamat vapaudet: sen lukeminen ei sulje ovia työmarkkinoille, vaan pelkästään avaa niitä.


Entä onko se matikka sitten vaikeaa? Myönnetään, taloustiede lienee kauppatieteiden opintosuunnista kaikkein matemaattisin ja menetelmäopintoja riittää sekä kandi- että maisterivaiheessa. Taloustieteen matematiikka ei ole kuitenkaan täysin abstraktia vektorien piirtämistä näennäiseen avaruuteen, vaan oikean elämän tilanteisiin liittyvää soveltavaa matematiikkaa. Omaa motivoitumistani laskujen suhteen helpotti ainakin huomattavasti ajatus, että laskut todella liittyvät reaalimaailmaan. Matematiikan vaikeus taas riippuu omasta asennoitumisesta opiskeltavaan asiaan. Kursseilla asiat käydään perustasolta alkaen läpi, eikä lukion pitkän matematiikan käyminen ole välttämättä mikään perusoletus. Lyhyellä matematiikalla on tehty ja tullaan tekemään taloustieteen tutkintoja jatkossakin.


Taloustieteen opiskelijoiden, tai muuten vain aiheesta kiinnostuneiden opiskelijoiden eduista pitää huolen sen oma ainejärjestö Pareto ry. Me paretolaiset pidämme huolta henkilökunnan kanssa kommunikoinnista, erilaisista tapahtumista, sekä jäseniemme hyödyn maksimoimisesta. Jos ainejärjestötoiminta kiinnostaa, Pareto pitää joka syksy syyskokouksen, jonka yhteydessä tulevan vuoden hallitus valitaan, sekä ohessa Ilmaisen Wiinan Bileet (luit oikein).


Erilaisten tapahtumien merkitseminen kalenteriin onnistuu helposti seuraamalla meitä Facebookissa https://www.facebook.com/Paretory/, sekä Instagramissa: pareto_ry. Mitä tahansa kysyttävää sinulta löytyykään liittyen taloustieteen opiskeluun, tai Pareton toimintaan, ovat hallituksen reippaat aktiivit valmiita auttamaan. Nähdään tulevan syksyn tapahtumissa!


Tampereella 16.9.2019

Aaro Pöyhönen,

Pareton tiedotusvastaava

78 views0 comments

Recent Posts

See All

Kesäkuulumisia - Kesätyökokemuksia opiskelijoilta

Kesän pian väistyessä alkaa olla aika siirtyä takaisin opiskelun pariin ja nauttimaan opiskelijaelämästä täysin rinnoin. Korona on kuitenkin vähentänyt sosiaalisten kontaktien määrää ja muiden opiskel

Vinkkejä kesäopiskeluihin

Kesä on jo ihan kulman takana ja siksi voisi olla hyvä hetki tutkia kesän opintovalikoimaa. Kesäopinnot voisi olla hyvä vaihtoehto, jos ei ole löytänyt kesätöitä, mutta aivan yhtä hyvä syy on vähentää

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page