top of page
Search
  • Pareto ry

Moraalin ja markkinatalouden suhteesta

Taloustieteen oppi-isä Adam Smith oli moraalifilosofi. Oppi-isän kunniaksi bloggailen markkinatalouden ja moraalin suhteesta.


Filosofeja ja yhteiskuntatietelijöitä  on pitkään askarruttanut kysymys markkinatalouden ja moraalin suhteesta. Tiedämme, että yksi keskeinen markkintalouden moraaliongelma syntyy negatiivisista ulkoisvaikutuksista. Laajemmin kysymys markkinatalouden ja moraalin suhteesta on kuitenkin kiistanalainen.


Ensimmäistä kertaa tähän kysymykseen on pyritty vastaamaan kokeellisesti laatulehti Sciencissa.


Tutkijat Armin Falkin ja Nora Szech kysyivät kokeeseen osallistuneilta, haluvatko he tappaa hiiren ja saada rahallisen kompensaation, vai säästää hiiren hengen ilman kompensaatiota. Kysymystä lähestyttiin kolmella tavalla.


Ensin jokaiselta henkilöltä kysyttiin henkilökohtaisesti, haluavatko he valita rahasumman vai säästää hiiren hengen. Markkinoita kuvattiin kahdella huutokauppamallilla. Kahdenvälisellä markkinoilla ostaja ja myyjä tekivät tarjouksia kolmen minuutin ajan, kunnes hinnasta on sovittu. Monenkeskisillä markkinoilla tilanne oli muuten sama kuin kahdenvälisillä markkinoilla, mutta ostajia oli seitsemän ja myyjiä yhdeksän.


Henkilökohtaisessa valintatilanteessa 45,9% osallistujista oli valmis tappamaan hiiren 10 euron hintaan. Kahdenvälisillä markkinoilla osuus oli jo 72,2%. Monenkeskisillä markkinoilla osuus oli vielä korkeampi, 75,9%. Toisin sanoen siirryttäessä tutkijoiden mallintamille markkinoille selvästi suurempi osa vastaajista oli valmis tappamaan hiiren.


Toki voidaan kysyä, kuinka moniulotteinen moraalin mitta hiiren tappaminen on.

Tutkijoiden mukaan markkinoilla moraali voi laskea kolmesta syystä:


  1. Kun markkinoilla on useampi kuin yksi osallinen, syyllisyys moraalittomasta toiminnasta jakaantuu useamman toimijan kesken

  2. Markkinoilla välitetään informaatiota normeista. Muiden moraalisesti kyseenalaiset toimet saattavat tehdä itsekkäistä ratkaisuista eettisesti hyväksytympiä

  3. Markkinoilla keskitytään materiaalistisiin seikkoihin, kuten kilpailuun ja neuvotteluihin oman aseman parentamiseksi, jolloin moraaliset seikat voivat olla toissijaisia.

Artikkeli on muutaman vuoden vanha, mutta moraalikysymykset ovat ajattomia. Artikkeli löytyy täältä: https://www.cens.uni-bonn.de/team/board/armin-falk/morals-and-markets.pdfHeikki Palviainen

Jatko-opiskelija, tutkija

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Vinkkejä kesäopiskeluihin

Kesä on jo ihan kulman takana ja siksi voisi olla hyvä hetki tutkia kesän opintovalikoimaa. Kesäopinnot voisi olla hyvä vaihtoehto, jos ei ole löytänyt kesätöitä, mutta aivan yhtä hyvä syy on vähentää

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page