top of page
Search
  • Pareto ry

Vinkkejä kesäopiskeluihin

Kesä on jo ihan kulman takana ja siksi voisi olla hyvä hetki tutkia kesän opintovalikoimaa. Kesäopinnot voisi olla hyvä vaihtoehto, jos ei ole löytänyt kesätöitä, mutta aivan yhtä hyvä syy on vähentää opintojen määrää lukuvuoden aikana tai jos haluaa opiskella sellaista taloustieteen alaa, josta Tampereen yliopistossa ei järjestetä kursseja.


Kauppatieteiden kesäopintovalikoimassa ei harmillisesti ole taloustieteen kursseja, joten keräsin kolme kurssivinkkiä muusta opintovalikoimasta taloustieteen opiskelijoille tai taloustieteestä kiinnostuneille.


1. Taloustieteen menetelmäopinnot

Taloustieteen pakollisia menetelmäopintoja järjestetään kesällä.


MATH.APP.210 Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja tilastolliseen päättelyyn, 5 op

Opintojakso järjestetään touko-heinäkuussa itsenäisenä verkkototeutuksena. Sen suositeltuna esitietona on DATA.STAT.110 Tilastotieteen peruskurssi. Etenemiskaaviossa kurssi on toisen vuoden III periodissa, mutta kurssin voi ihan hyvin suorittaa jo kesällä.


DATA.STAT.210 Empiirinen projekti, 5 op

Tämä opintojakso kuuluu taloustieteen maisteriohjelmassa pakollisiin opintoihin, mutta sen voi suorittaa etukäteen. Kurssin suositeltuna esitietona on DATA.STAT.120 Tilastomenetelmien perusteet, joka on etenemiskaaviossa toisen vuoden IV periodissa.


2. Vapaavalintaiset opinnot

Kesällä voi myös opiskella vapaavalintaisia opintoja. Kauppatieteiden kesäopinnoissa on monta vero-oikeuden ja yrityksen johtamisen kurssia. Tai kesällä voisi opiskella jotain erikoisempaa. Esimerkiksi Aasia-verkoston kautta voi suorittaa ilmaiseksi viisi online-kurssia Itä-Aasiaan liittyviä opintoja.Aasia-verkoston kursseista tietoa Intrassa:


3. Taloustieteen soveltavan kurssin suorittaminen toisessa yliopistossa

Kannattaa myös tutkia muiden yliopistojen kesäopintovalikoimaa, sillä voit hyväksilukea muualla suoritetut opinnot tutkintoon sisällyttämällä vapaavalintaisiin opintoihin tai korvaamalla opintojakson. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa voit opiskella väestötaloustiedettä, mitä Tampereella ei opeteta. Tämän kurssin voisit laittaa vapaavalintaisiin opintoihin tai taloustieteen aineopintoihin, sillä kurssi on osaamistavoitteiltaan samanlainen kuin Tampereen yliopiston opintojakso KATTAA43 Makrotalouden muu sovelluskurssi.


Lisätietoa muualla suoritettujen opintojaksojen korvaamisesta ja sisällyttämisestä vapaavalintaisina opintoina löytyy Opiskelijan oppaasta: https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/uni?page=3127


Kirjoittaja

Anniina Tolonen

Pareto ry Koulutuspoliittinen vastaava

opinto.paretory(a)gmail.com

192 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page