top of page
Search
  • Pareto ry

Taloustieteilijöiden kokemuksia etäopetuksesta

Pareto ry oli kiinnostunut miltä koronan mullistama maailma on näyttänyt opetushenkilökunnan ja opetuksen näkökulmasta Tampereella. Haluamme jo etukäteen kiittää henkilökuntaa aktiivisuudesta ja osallistumisesta tähän kurkistukseen kulissien taakse. Kyselyymme saimme nopeasti tarvittavan määrän osallistujia ja seuraavat henkilökunnan jäsenet toivat omat kokemuksensa ensimmäisinä esille: Ida Kankaanranta, Matti Hovi, sekä Elina Tuominen.

Onko korona lisännyt mielestänne opiskelijoiden mielenkiintoa taloustiedettä kohtaan? Henkilökunta oli tässä asiassa yksimielinen, vaikutusta on vaikea arvioida, esimerkiksi kursseille osallistuneiden määrät eivät ole vaihdelleet merkittävästi. Toisaalta voidaan myös spekuloida pandemian kasvattaneen kiinnostusta yleisesti talousasioihin. ”Vaikea sanoa, uusia pääaineopiskelijoita tuli hyvä määrä mutta tuskinpa korona tähän on syynä. Veikkaisin silti, että talousasiat ovat tulleet näkyvämmiksi ylipäänsä ja se voi kyllä lisätä kiinnostusta.” – Kankaanranta. Onko etäopetus muuttanut merkittävästi opiskelijoiden toimintaa, esim harjoitusten tekeminen, osallistuminen luennoille, arvosanat, jne?


Kaikki eivät olleet nähneet merkittäviä muutoksia, mutta havaittavissa oli pieniä merkkejä muutoksesta, esimerkiksi tuntiaktiivisuudessa ja opiskelijoiden odotuksissa. ”Etäopetus vaikuttaa nostaneen opiskelijoiden kynnystä kysyä ja keskustella (vaikka omia luentojani ei tallennettu). Arvosanat taitavat olla piirun verran heikompia kuin aiempina vuosina.”- Tuominen.

Mitä haasteita etäopetus on tuonut?

Tässä kysymyksessä yksimielisyys oli todella vahvaa ja konsensus oli, että vuorovaikutus ja osallistuvuus olivat opiskelijoiden kanssa vähentyneet merkittävästi. ”Perinteisessä luentomuotoisessa opetuksessa itse koen suurimmaksi haasteeksi luennoinnin ilman suoraa vuorovaikutusyhteyttä opiskelijoihin. Perinteisessä kontaktitilanteessa luennoitsija näkee koko ajan kaikki opiskelijat ja silloin pystyy (tai ainakin kuvittelee pystyvänsä) lukemaan huonetta edes jotenkin ja pystyy myös itse paremmin keskittymään opetukseen. Nyt on (kyselyistä ja pollituksesta huolimatta) vaikea arvioida miten suuri joukko on "läsnä" oppimisessa niinä hetkinä, kun luennoitsija on äänessä.” – Hovi Ovatko haasteet helpottuneet ajan kanssa?


Henkilökunnan näkemykset olivat hieman vaihtelevia, mutta valoa näkyi myös tunnelin päässä. ”Pikkuhiljaa opiskelijat ovat uskaltautuneet kyselemään, esim Zoomin yksityisviestit ovat hyvä keino rohkaista sellaisiakin opiskelijoita kyselemään, jotka eivät ehkä muuten sitä tekisi. Mutta silti haasteita on edelleen.” -Kankaanranta

Onko etäopetuksessa ollut hyviäkin puolia?

Positiivisuus näinä haastavina aikoina on vaikeaa, mutta kaikki vastanneista keksivät useita etuja myös nykyisestä opetusmallista. ”Seminaarimuotoisessa opetuksessa tai flippaus-tyyppisessä opetuksessa tuntuu, että opiskelijat saattavat olla joissain tapauksissa entistä enemmän aktiivisia etämaailmassa.

Myös chatin käyttö on joillekin paljon luontevampaa kuin puheenvuoron ottaminen luennolla, mikä voi lisätä aktiivisuutta opetustapahtumissa.

Lisäksi opiskelijoiden mahdollisuus jakaa omaa materiaaliaan nopeammin etämaailmassa on tietysti plussaa.” -Hovi ”Mikäli luennot tallennetaan, päällekkäin menevät luennot eivät ole niin iso ongelma (tosin luentojen tallennusten vuoksi jotkut opiskelijat ovat kuulemma kokeneet, että on vaikeaa pitää yllä säännöllistä opiskelurytmiä, jos luennot ovat aina saatavilla – eli luentojen tallentamisessakin on huonoja puolia). Muilla paikkakunnilla asuvien on nyt ollut helpompi suorittaa opintoja.” -Tuominen ”Joustavuus, matkoihin kuluvan ajan väheneminen, esim. matematiikan vastaukset on paljon nopeampaa näyttää paperilta kuin kirjoittaa taululle (ei synny turhaa odottelua), yksityisviestit Zoomissa, kynnys osallistua matalampi kun ei tarvitse lähteä mihinkään, mahdollisuus pistää nopeasti pystyyn vaikka ex tempore -kyselytunti ...” -Kankaanranta

Toivoisitteko tulevaisuudessa enemmän etäopetusta? (Mielipidettä "hybridi" opetuksesta, jossa osa etänä ja osa lähiopetuksella?)

Kaipuu lähiopetukseen oli selvää, mutta lisäjoustavuuteen tulevaisuudessa kannustettiin myös paljon. ”Henkilökohtaisesti toivon paluuta lähiopetukseen mahdollisimman pian. Koen, että näin laajamittainen etäopetus on väliaikainen ratkaisu ja että valtaosa opetuksesta tulisi olla lähiopetusta. En kuitenkaan näe siinä haittaa, että joitain erikois-/sovelluskursseja olisi jatkossakin tarjolla verkon välityksellä. Myös vierailevien luennoitsijoiden tapauksessa etäyhteyksien hyödyntämisestä voisi olla hyötyä.” -Tuominen ”Ehdottomasti. Juuri hybridimalli olisi varmaan paras. Osa opetuksesta olisi hyvä olla kontaktiopetusta, mutta vaikkapa kurssiharkoissa etäopetus säästää huomattavasti aikaa. Ja tuohan matka-aikojen väheneminen henkilökunnalle lisäaikaa, vaikka nukkumiseen, mikä etenkin kiireisillä vastuuhenkilöillä on varmasti myös hyvä asia.” -Kankaanranta ”Varmaan hybridiopetukseen tullaan menemään, mutta juuri tällä hetkellä on tietysti se fiilis, että olisipa taas kiva olla läsnä opiskelijoiden kanssa opetustilanteissa. Sekä lähi- että etäopetusta tullaan tarvitsemaan varsinkin esim. seminaareissa, koska työelämässä tullaan vaatimaan opiskelijoilta taitoja toimia joustavasti molemmissa ympäristöissä.

Jotkut etämaailmassa vahvistuneet ilmiöt kuten nopea jakaminen ja chatti ovat luultavasti jatkossa läsnä myös lähiopetuksessa.” -Hovi

Useat henkilökunnasta olivat kiinnostuneita kuulemaan myös opiskelijoiden kokemuksia korona-ajan opiskelusta, Pareto ry on myös kiinnostunut tästä aiheesta, joten muistakaa seurata Paretoa Facebookissa ja Instagramissa, niin saatte tiedon, kun Pareto julkaisee kuukausittaisen blogitekstinsä uusista ajankohtaisista aiheista. Pareto ry toivoo opetushenkilökunnalle mukavaa kevättä ja on hengessä mukana haasteiden läpi. ”Tsemppiä (meille kaikille)!” -Tuominen Kirjoittaja Miika Hyyryläinen Pareto RY tiedotusvastaava tiedotus.paretory(a)gmail.com


270 views0 comments

Recent Posts

See All

Kesäkuulumisia - Kesätyökokemuksia opiskelijoilta

Kesän pian väistyessä alkaa olla aika siirtyä takaisin opiskelun pariin ja nauttimaan opiskelijaelämästä täysin rinnoin. Korona on kuitenkin vähentänyt sosiaalisten kontaktien määrää ja muiden opiskel

Vinkkejä kesäopiskeluihin

Kesä on jo ihan kulman takana ja siksi voisi olla hyvä hetki tutkia kesän opintovalikoimaa. Kesäopinnot voisi olla hyvä vaihtoehto, jos ei ole löytänyt kesätöitä, mutta aivan yhtä hyvä syy on vähentää

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page