top of page
Search
  • Pareto ry

Taloustieteen huippuyksikkö Suomeen - Pareto kertoo mistä on kyse

Suomeen perustettava taloustieteen huippuyksikkö herättää useita kysymyksiä. Pareto yrittää vastata niistä muutamiin.Miksi Suomi panostaa taloustieteen huippuyksikköön?


Taloustiede on poikkeuksellisen aliresurssoitu ala Suomessa verrattuna sen osaajien kysyntään. Alalla on professoreita Suomessa vain noin 50, kun Ruotsissa määrä on yli 200:ssa. Suomessa ei ole ainuttakaan kansainväliset mitat täyttävää taloustieteen osaamiskeskittymää. Helsinki Graduate School of Economicsista aiotaan sellainen tehdä.


Suomessa on kannettu viime aikoina huolta erityisesti makrotaloustieteen tutkimuksen kuihtumisesta. Makrotaloustieteilijöistä alkaa olla maassa jo huutava pula, minkä vuoksi muun muassa Suomen Pankki on palkannut osin vasten tahtoaan ulkomailta tohtoritason ekonomisteja. Tutkimuslaitosten lisäksi myös lainsäätäjät ja yrityselämä tarvitsevat taloustieteilijöitä yhä enemmän päätöksenteon tueksi.


Millainen huippuyksiköstä muotoutuu?


Helsinki Graduate School of Economicsin tavoitteena on nousta kansainvälisen huipun tutkijakouluksi ja tutkimusyksiköksi. Yksikön taloustieteen professorien määrän on luvattu nostaa 35:een, joista 15 olisi uusia taloustieteen professuureja. Professoreiksi rekrytoidaan juniori- ja senioritason tutkijoita.


Yksikössä on tarkoitus kouluttaa ainoastaan maisteri- ja tohtoriopiskelijoita. Opiskelijat voivat hakea kouluun kanditutkinnon suoritettuaan. Hankkeen käytännön toteuttamisesta vastaavat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Svenska Handelshögskolan.


Helsinki Graduate School of Economics tutkii ja opettaa kaikkia keskeisiä taloustieteen aloja, mutta tutkimuksessa painopiste on makrotaloustieteessä, julkisessa taloudessa, soveltavassa mikrotaloustieteessä ja aineistopohjaisessa päätöksenteossa.


Mitä tämä tarkoittaa muiden yliopistojen taloustieteen opetukselle?


Taloustieteen opetusta ja tutkimusta on useimmissa yliopistoissa ympäri Suomea. Monien muiden tieteenalojen tavoin taloustieteen opetus- ja tutkimusyksiköitä on pidetty liian pieninä ja toiminnan keskittämisestä on käyty keskustelua.


Yhtä lailla koko korkeakoulujärjestelmän työnjaossa on nähty Suomessa tarvetta muutokseen. Useimmat selvitykset ovat esittäneet, että suurimman osan korkeakouluista tulisi keskittyä kandidaatti- ja/tai maisteritason koulutukseen ja tutkimustyötä tulisi keskittää. Taloustiede saattaa olla tässä suunnannäyttäjä. Yhä useampi taloustieteiden opiskelija siirtynee vastedes maisterivaiheessa maakuntien yliopistoista pääkaupunkiin Helsinki Graduate School of Economicsiin.


Kuka maksaa uuden tutkimus- ja opetusyksikön viulut?


Toiminta on tarkoitus saada käyntiin ilman valtion lisärahoitusta. Maksajia ovat Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto sekä Suomen Pankki ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT. Hankkeelle haetaan myös yksityistä rahoitusta.


Professoriliitossa uusi taloustieteen huippuyksikkö herättää huolta. Koska uutta valtionrahaa ei ole luvassa, liiton mukaan on vaara, että hanke vie rahoitusta muilta tieteenaloilta.


Lähteet: Valtioneuvosto, Yle ja Helsingin Sanomat (kuvakaappaus Ylen sivuilta).
Kirjoittanut: Antti Järvenpää
6 views0 comments

Recent Posts

See All

Kesäkuulumisia - Kesätyökokemuksia opiskelijoilta

Kesän pian väistyessä alkaa olla aika siirtyä takaisin opiskelun pariin ja nauttimaan opiskelijaelämästä täysin rinnoin. Korona on kuitenkin vähentänyt sosiaalisten kontaktien määrää ja muiden opiskel

Vinkkejä kesäopiskeluihin

Kesä on jo ihan kulman takana ja siksi voisi olla hyvä hetki tutkia kesän opintovalikoimaa. Kesäopinnot voisi olla hyvä vaihtoehto, jos ei ole löytänyt kesätöitä, mutta aivan yhtä hyvä syy on vähentää

Commentaires


Post: Blog2_Post
bottom of page