top of page
Search
  • Pareto ry

Pareton hallitushaku 2018 on käynnissä - uusi hallitus valitaan 29.11. Sorin saunalla

Haluaisitko päästä vaikuttamaan taloustieteen opintoihin? Jäikö mielestäsi jotain puuttumaan tältä vuodelta? Nyt on mahdollista päästä jättämään kädenjälkensä Pareton vuoden 2018 toimintaan ja siihen, minkälaisia tapahtumia taloustieteilijöille järjestetään ensi vuonna.


Vuoden 2018 hallitus valitaan ke 29.11. Sorin Saunalla klo 20 alkavassa syyskokouksessa.


Hallitukseen haetaan tekijöitä seuraaviin pesteihin:


Puheenjohtaja on Pareton kasvot. Hän edustaa järjestöä ja huolehtii siitä, että toiminta ja hallituksen kokoukset etenevät kuin oppikirjassa. Puheenjohtaja osallistuu aktiivisesti tilaisuuksiin, joissa käsitellään tiedekunnan ja yliopiston asioita, kuten JKY:n kollegioihin ja Tamyn puheenjohtaja-kokouksiin Tehtävä sopii erityisesti taloustieteen pääaineopiskelijalle tai niihin hakeutuvalle. Tehtävästään hän saa monipuolista kokemusta tiimin vetämisestä ja tutustuu eri toimijoihin yliopistossa.


Koulutuspoliittisen vastaavan tehtävänä on varmistaa, että opiskelijoiden ääni otetaan huomioon taloustieteen opinnoissa. Tavanomaisesti hän teettää vuoden alkupuolella taloustiedekyselyn, jossa selvitetään taloustieteen opiskeluun liittyviä asioita. Lisäksi hän osallistuu Taloustiedekahvien ja Taloustiedeillan järjestämiseen sekä tietenkin muihin koulutuspoliittisiin tilaisuuksiin ja keskusteluun. Koulutuspoliittiset kysymykset ovatkin entistä ajankohtaisempia vuonna 2018, joka tuo suuria muutoksia Tampereen korkeakoulujen opintoihin.


Talousvastaava vastaa ainejärjestön kirstusta eli budjetista. Hän varmistaa, että debet ja kredit eivät sekoitu keskenään, eli pitää Pareton päivittäiset raha-asiat ja budjetin kunnossa. Talousvastaava hoitaa järjestön kirjanpidon ja laatii tilinpäätöksen. Tehtävässä on ainutlaatuinen tilaisuus soveltaa laskentatoimen oppeja käytännössä ja saada kokemusta rekisteröidyn yhdistyksen taloudenpidosta.


Yrityssuhdevastaava on vastuussa yhdistyksen yhteistyökumppanuuksista. Hän huolehtii osaltaan, että Pareton suhteet sidosryhmiin ovat kunnossa ja toimintaan löytyy rahoitusta. Lisäksi yrityssuhdevastaava vastaa yritysekskursioiden organisoinnista paretolaisia kiinnostaviin kohteisiin. Tehtävä antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden luoda verkostoja yrityksiin, joista voi löytää jopa tulevan työnantajansa.


Tiedotusvastaava vastaa kuuluu Pareton yleisestä viestinnästä verkossa ja yliopistolla. Hän varmistaa, että Pareton tapahtumat ja kannanotot tavoittavat jäsenkunnan sekä aktivoi heitä mukaan taloustieteelliseen keskusteluun. Tiedotusvastaava ylläpitää Pareton some-kanavia, verkkosivuja ja tietenkin taloustiedeaiheista blogia. Vuoden päätteeksi tiedotusvastaava on saanut arvokkaan kokemuksen organisaation viestinnästä.


Bilevastaava järjestää Pareton viihteelliset tapahtumat, joihin ovat perinteisesti kuuluneet Pornobileet sekä Ilmaisen Wiinan Bileet. Mutta muuten kädet ovat vapaat villiin ideointiin. Tehtävässään bilevastaava luo ainutlaatuisia sosiaalisia suhteita suurimmissa tapahtumissa mukana oleviin yhteistyökumppaneihin.


Projektivastaavan pääasiallisena tehtävänä on jonkin suuremman projektin suunnitteleminen, kuten ulkomaan excursion tai vuosijuhlat. Lisäksi hän on muiden hallituslaisten tavoin mukana järjestämässä Pareton muita tapahtumia vuoden aikana.


Jos kiinnostuksesi heräsi, Pareton syyskokous on ke 29.11. Sorin saunalla. Lähetä lyhyt vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen puheenjohtaja.paretory@gmail.com tai tule vetämään jotain Pareton hallituslaista hihasta.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Kesäkuulumisia - Kesätyökokemuksia opiskelijoilta

Kesän pian väistyessä alkaa olla aika siirtyä takaisin opiskelun pariin ja nauttimaan opiskelijaelämästä täysin rinnoin. Korona on kuitenkin vähentänyt sosiaalisten kontaktien määrää ja muiden opiskel

Vinkkejä kesäopiskeluihin

Kesä on jo ihan kulman takana ja siksi voisi olla hyvä hetki tutkia kesän opintovalikoimaa. Kesäopinnot voisi olla hyvä vaihtoehto, jos ei ole löytänyt kesätöitä, mutta aivan yhtä hyvä syy on vähentää

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page