top of page
Search
  • Pareto ry

Mitä taloustieteilijä tekee valmistuttuaan? Ekonomisti-ilta ja alumnien haastatteluja

Minkälaisiin tehtäviin taloustieteilijät päätyvät valmistumisensa jälkeen?


Työelämässä ekonomistien osaamiselle on kysyntää erilaisissa tehtävissä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla ja viime viikolla Pareto saikin vieraakseen kolme alumnia, jotka vuorollaan kertoivat omista opinnoistaan, työuristaan ja siitä, miltä maailma ekonomistille näyttää valmistumisen jälkeen.


Vieraitamme, Kristian Töttermania Suomen Pankilta, JM Economicsin perustanutta yrittäjä Ari Ojaniemiä ja vakuutusyhtiö Turvan toimitusjohtajaa Minna Metsälää saapui kuuntelemaan liki 30 taloustieteestä kiinnostunutta.  Suuri osallistujamäärä takasi vastavuoroista keskustelua ja hyviä kysymyksiä yleistöltä puhujille. Iltaa voikin pitää kaikin puolin onnistuneena niin osallistujamäärän kuin sisällön puolesta!


Tapahtuma potkaistiin käyntiin mielenkiintoisissa merkeissä, kun Suomen Pankin markkinaoperaatioiden toimistolla markkina-analyytikkona toimiva Kristian Tötterman kertoi tunnin mittaisessa seminaarissaan Euroopan keskuspankin toteuttamasta rahapolitiikasta euroalueella ja käsitteli ajankohtaisimpia kysymyksiä teemaan liittyen. Aktiivista keskustelua herättänyt seminaari oli hyvä johdatus keskuspankkitoimintaa koskevien makrotalousaiheiden äärelle ja olikin mielenkiintoista nähdä, miten luennoilla opeteltu teoria ja todellisuuden realiteetit kohtaavat käytännössä.Seminaarin jälkeen siirryttiin yksittäisiin esiintymisiin alumnien puolelta. Puheiden pääteesiksi voisi nostaa taloustieteen opintojen tarjoamat erilaiset mahdollisuudet uranäkymien suhteen. Samasta tutkinnosta huolimatta jokainen alumneista oli päätynyt toisistaan poikkeaviin työtehtäviin omien mielenkiintojensa pohjalta, eikä aina edes taloustieteen parissa. Minna Metsälä, joka on toiminut Turvan toimitusjohtajana jo kymmenen vuoden ajan, esimerkiksi totesi olevansa ”hieman erilainen ekonomisti” oman työhistoriansa suhteen. Metsälän aikaisempi työkokemus sisältää mm. myyntityötä sekä henkilöstöjohtamista, jotka työtehtävinä ovat kohtuullisen kaukana taloustieteen teoreettisista opinnoista!


Jokainen puhujista vaikutti olevan tyytyväinen omiin opintoihinsa taloustieteen osalla ja esimerkiksi tutkinnon kehittämät analyyttiset ongelmanratkaisutaidot nähtiin alumnien toimesta tärkeänä työelämätaitona sekä tänään että tulevaisuudessa.


On aina mielenkiintoista kuulla uratarinoita jo valmistuneilta taloustieteilijöiltä. Ekonomisti-ilta puhujineen onnistui raottamaan hieman verhoa työelämän puolelle ja tulevana perjantaina (13.4) Pareto lähtee Helsinkiin tutustumaan lisää työelämän polkuihin, kun VATT ja Nordea Markets ottavat Pareton vieraakseen yhdessä KTTO:n ja Aalto Economicsin kanssa. Päivän yhteisexcursioita seuraavat illalla legendaariset kansissitsit Helsingissä, stay tuned!


Tässä vielä joitakin kysymyksiä valmistuneille ekonomisteille:


Kristian Tötterman, Suomen Pankki, markkina-analyytikko


Mitä teet?


Työskentelen markkina-analyytikkona Suomen Pankin markkinaoperaatioiden toimistossa. Työhöni kuuluu mm. rahapolitiikan toteuttamisen front office -tehtäviä, rahoitusmarkkinaseurantaa ja -analyysia, valuuttakauppoja sekä rahapolitiikan toteuttamiseen liittyvää politiikkavalmistelua. Työ on luonteeltaan asiantuntijatyötä, sillä toimistoni vastaa yllä olevien tehtävien operatiivisen toteuttamisen lisäksi niihin liittyvästä asiantuntijuudesta Suomen Pankissa. Siten työ viekin minut aika ajoin rahoitusmarkkinoiden ja rahapolitiikan ajankohtaisten ilmiöiden melko syvälliseenkin pohdintaan ja selvitystyöhön. Tämä lisää työn haasteellisuutta mutta on samalla myös sen mielekkäin puoli.


Miten paljon hyötyä taloustieteen opinnoista on ollut nykyisessä työssäsi?


Vaikka työni ei olekaan tyypillistä ekonomistityötä, on taloustieteestä ollut minulle valtavasti hyötyä nykyisessä tehtävässäni. Ensinäkin taloustieteessä opitut ajatusmallit auttavat minua hahmottamaan rahoitusmarkkinoiden reaktioita talouden ilmiöihin ja helpottavat siten markkinaseurantaa. Toiseksi niin rahapolitiikan toimeenpano kuin sen välittyminen rahoitusmarkkinoihin ja reaalitalouteen perustuvat käytännössä suoraan (tai vähintäänkin välillisesti) taloustieteeseen. Tätä kautta taloustieteen lainalaisuuksien tunteminen on lähes välttämätöntä työni laajemman viitekehyksen ymmärtämiseksi.


Jos palaisit nyt koulun penkille niin mitä opiskelisit?


Painottaisin opinnoissani enemmän menetelmäopintoja ja lukisin vähintäänkin lyhyen sivuaineen ohjelmoinnista. Työmarkkinoilla on koko ajan enemmän ja enemmän tarjolla data-analytiikkaan liittyviä työtehtäviä, joihin esimerkiksi taloustiede yhdistettynä ohjelmointiin antaa erinomaiset valmiudet.


Minkälaisena näkisit taloustiedettä opiskelevien työmarkkinatilanteen tulevaisuudessa?


Minun on vaikea nähdä, että ylläolevassa trendissä (ks. edellinen vastaus) tapahtuisi muutos lähitulevaisuudessa. Tämän takia uskon, että niin taloustieteen kuin muidenkin kvantitatiivisten aineiden asiantuntijoiden työmarkkinatilanne tulee jatkossa olemaan ruusuinen. Taloustiede kannattaa nähdä laajemmin kuin vain julkisen sektorin ekonomistitehtäviin tai akatemiaan valmistavana oppinaineena. Mielestäni taloustieteessä on pohjimmillaan kyse ongelmanratkaisuun tähtäävästä ajattelutavasta, ja juuri ongelmanratkaisijoita työelämässä tarvitaan, nyt ja tulevaisuudessa.


Tuleeko mieleen vielä jotain muita vinkkejä tänä päivänä opiskelevalle?


Painota opinnoissasi sitä mistä tykkäät. En siis missään nimessä kehota kaikkia taloustiedettä opiskelevia erikoistumaan menetelmäasiantuntijoiksi, vaikka näenkin tämän olevan valtti työelämässä. Muista myös nauttia opiskelijaelämästä – koko opiskeluajan ei tarvitse eikä pidäkään olla työelämään valmistava suoritus.


Ari Ojaniemi, JM Economics, yrittäjä


Mitä teet?


Olen yksityisyrittäjä. Minulla on oma konsultointiyritys JM Economics Oy, joka tarjoaa asiantuntijapalveluita erityisesti telealan investointeihin ja sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä. Tärkeimpiä asiakkaita ovat teleoperaattorit, mediayhtiöt ja pääomasijoittajat.


Miten päädyit yrittäjäksi?


Päädyin yrittäjäksi ehkä erityisesti siksi, että olin opiskelujen ja aikaisemman työuran aikana kehittänyt kapean erikoisalan osaamista, jonka varassa pystyi uskottavasti toimimaan myös yrittäjänä.


Minkälaisia vahvuuksia ekonomistilla on alallasi esimerkiksi juristeihin verratessa? Heikkouksia?


Esimerkiksi sääntelyyn ja kilpailuoikeuteen liittyvissä tehtävissä ekonomistit täydentävät juristien osaamista hyvin. Usein yhdistelmä on paitsi tarpeellinen, myös erinomaisen toimiva. Ekonomistien osaaminen tuo analyyseihin lisää syvyyttä, ja ekonomistit pystyvät esimerkiksi arvioimaan yritysten käyttäytymistä, kannusteita ja investointeja, mikä on hyvin hyödyllistä kaikissa tällaisissa prosesseissa. Juridiikka tuo analyyseihin välttämättömän juridisen tarkastelukehikon; ilman sitä ekonomistit voisivat lähestyä asioita liiankin holistisesti.


jos palaisit nyt koulun penkille niin mitä opiskelisit?


Taloustiedettä opiskelisin edelleen. Myös rahoitusta, johon aikanaan jo panostin. Varmaan yrittäisin panostaa enemmän kvantitatiivisiin menetelmiin, sillä niiden rooli tuntuisi olevan kasvussa.


Minkälaisena näet ekonomistien työmarkkinatilanteen tulevaisuudessa?


Tulevaisuudesta on tietysti vaikea sanoa mitään varmaa, mutta ekonomistin koulutus on laaja-alainen ja kehittää hyvin ajattelua ja pakottaa kurinalaisuuteen. Nämä ovat varmasti aina hyviä asioita. Tärkeintä voi kuitenkin olla varautua siihen, että opinnot eivät kerralla tule valmiiksi, vaan on oltava valmis kehittämään itseään ja osaamistaan uudelleen ja uudelleen.


Minna Metsälä, Turva oy, toimitusjohtaja


Mitä teet?


Olen toiminut viimeiset kymmenen vuotta Keskinäisen Vakuutusyhtiö Turvan toimitusjohtajana


Mitä ohjeita/vinkkejä antaisit taloustiedettä tänä päivänä opiskeleville?


Kannattaa panostaa opiskeluun vakavissaan, mutta ei vakavana. Taloustiede antaa erinomaisen pohjan moneen erilaiseen uravaihtoehtoon. Opiskeluja kannattaa täydentää itseä kiinnostavilla sivuainevaihtoehdoilla.


Minkälaisia yhtämäkohtia taloustieteellä ja vakuutusalalla on?


Finanssialalla mukaan lukien vakuutusala on valtava kirjo erilaisia tehtäviä. Taloudessa, varainhoidossa ja yleisjohtamisessa on ehdottomasti hyötyä taloustieteen opinnoista. Analyyttinen ajattelukyky on arvo itsessään.


Minkälaisena näet ekonomistien työmarkkinatilanteen tulevaisuudessa?


Uskon, että osaamiselle on varmasti tulevaisuudessakin kysyntää. Tästä kertoo osaltaan myös HECERin perustaminen

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Vinkkejä kesäopiskeluihin

Kesä on jo ihan kulman takana ja siksi voisi olla hyvä hetki tutkia kesän opintovalikoimaa. Kesäopinnot voisi olla hyvä vaihtoehto, jos ei ole löytänyt kesätöitä, mutta aivan yhtä hyvä syy on vähentää

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page