top of page
Search
 • Pareto ry

Kesätyöt ja taloustieteen opiskelija - mahdoton yhtälö?

Vaikka kesään on aikaa vielä tovi, useimmat kesätyöhaut ovat ehtineet jo alkaa. Menneinä vuosina taloustieteen opiskelijoita on työskennellyt kesätöissä mm. markkinatutkimusyhtiöissä, pankeissa, vakuutusyhtiöissä, tutkimuslaitoksissa ja media-alalla.


Pareto kokosi yhteen opiskelijoiden kesätyö- ja urakokemuksia, jotka julkaistaan kolmessa eri osassa (27.1., 3.2. ja 10.2.).


Kysyimme:

 1. Missä ja minkälaisissa tehtävissä olet ollut kesätöissä opiskeluiden aikana?

 2. Millainen on ollut työnkuvasi kyseisissä pesteissä?

 3. Millaisia taitoja em. työtehtävät ovat edellyttäneet ja mitkä opinnot ovat olleet hyödyllisiä näissä tehtävissä?

 4. Minkälainen on ollut rekrytointiprosessi?

 5. Mitä muita huomioita nostaisit esiin kesätöiden ja opintojen yhteensovittamiseen?


Olli-Matti Laine, 4. vuoden opiskelija: ”Taloustieteen teoreettisuuden vuoksi sen hedelmät ovat poimittavissa vasta vähän myöhemmin.”


 1. Ensimmäisenä kesänä olin tekemässä puhelinhaastatteluja TNS Gallupilla. Toisen ja kolmannen kesän vietin Helsingissä OP Yrityspankki Oyj:ssä Yritysrahoitusosastolla.

 2. TNS Gallupilla pääsin näkemään kyselytutkimusten tekoa ruohonjuuritasolla. Tehtävänäni oli haastatella ihmisiä erilaisiin yritysten teettämiin tutkimuksiin sekä esimerkiksi eurobarometriin. Haastavinta työssä oli se, että ikinä ei tiennyt kuka puhelimeen vastaa ja kuinka kiireisenä. Työ opettikin, kuinka erilaisia ihmisiä kannattaa lähestyä ja miten perustella, että vastaajan kannattaa käyttää viisi minuuttia vapaa-aikaansa vastaillakseen tuntemattoman soittajan esittämiin kysymyksiin. OP:lla työskentelin yritysasiakkaiden parissa avustaen asiantuntijoita heidän päivittäisissä töissään. Tehtäviini kuului esimerkiksi rahoitusesitysten, tarjousten sekä sopimusdokumenttien laadintaa. Tarkistin myös yritysten sopimusehtoja ja kovenantteja. Lisäksi työhön kuului luottojen ja vakuuksien arkistointi sekä erilaiset projektityöt. Työssä mielenkiintoista oli nähdä kuinka rahoitusmarkkinat toimivat käytännössä sekä kuinka EKP:n kevyt rahapolitiikka vaikuttaa rahan hintaan ja sopimusehtoihin.

 3. Oikeastaan kummassakaan kesätyössä taloustieteestä ei ole juurikaan ollut hyötyä. OP:lla työskennellessäni keskeisessä asemassa oli juridinen osaaminen. Myös laskentatoimen ja rahoituksen kursseista oli hieman hyötyä. Tärkeintä oli oma asenne ja halu oppia.

 4. TNS Gallupille täytin verkossa hakemuksen, minkä jälkeen sain kutsun haastatteluun. Haastattelun päätteeksi sovittiinkin sitten, että milloin aloitan työt. OP:lle hakiessani täytin hakulomakkeen verkossa, mutta olin myös yhteydessä suoraan esimieheen. Kevään lähestyessä loppuaan olin jo valmistautunut henkisesti toiseen kesään puhelinhaastattelujen parissa, mutta toukokuun puolivälissä sainkin yhteydenoton OP:lta. He olivatkin päättäneet rekrytoida vielä yhden kesätyöntekijän ja heillä sattui olemaan yhteystietoni, koska olin ollut suoraan yhteydessä. Pääsin haastatteluun ja sain paikan viikko ennen töiden alkua.

 5. Taloustieteen opinnoista on harvalle juurikaan hyötyä kesätöissä, mutta tästä ei kannata lannistua. Taloustieteen teoreettisuuden vuoksi sen hedelmät ovat poimittavissa vasta vähän myöhemmin. Monen mielestä opintojen tulisi olla nykyistä käytännönläheisempiä. Itse olen kuitenkin eri mieltä ja pidän tätä hieman lyhytnäköisenä. Työelämässä on 40 vuotta aikaa oppia käytännön taitoja. Esimerkiksi rahoitusmaailma työllistää myös muun muassa matemaatikkoja, tilastotieteilijöitä ja fyysikkoja. Taloustiede on aika käytännönläheistä näihin verrattuna. Suosittelen myös lähtemään mukaan ainejärjestötoimintaan! Se on sekä hauskaa että hyödyllistä. Esimerkiksi OP:lla haastattelija kiinnitti huomiota muun muassa kokemukseeni Pareton ja BoomStockin hallituksista. Ainejärjestöjen vastuutehtävät ovat osoitus aktiivisuudesta, oma-aloitteisuudesta ja sosiaalisista taidoista. Ne siis toimivat signaalina epäsymmetrisen informaation oloissa.


Rasmus Rannikko, 3. vuoden opiskelija: ”Keskittymällä muutamaan työpaikkahakuun ja ottamalla suora kontakti niihin, saat tulosta aikaiseksi.”


 1. Aloitin opinnot syksyllä 2014. Olin ensimmäisen opiskeluvuoteni jälkeen kesällä 2015 töissä Osuuspankissa kesäharjoittelijana. Kesällä 2016 työskentelin If Vahinkovakuutusyhtiössä.

 2. Osuuspankin kesäharjoittelijana työskentelin asiakaspalvelutehtävissä. Hoidin asiakkaiden maksuliikennettä: suoritin maksuja, muun muassa rahan anto- ja talletustehtäviä, valuutan vaihtotehtäviä ja myönsin shekkejä.Ifissä työskentelin Kuopion henkilöasiakaskonttorilla asiakaspalvelutehtävissä. Työnkuvaani kuului kaikki yksityishenkilöiden vakuutuspalveluihin liittyvät asiat: asiakkaan vakuutustilanteen kartoitus ja vakuutusturvien päivittäminen ajantasaiseksi, myynti ja irtisanomiset, laskutus, rekisteröinti, vakuutustodistusten teko. Ainoastaan korvaustoiminta oli tehtävieni ulkopuolella.

 3. Pankin kesäharjoittelijana tehtävät vaativat erityistä huolellisuutta ja tarkkaavaisuutta. Kauppatieteen opinnot auttoivat hahmottamaan pankkitoiminnan periaatteita. Myös tilinpidon ymmärryksestä oli hyötyä. Lisäksi sähköisten järjestelmien hallinta oli hyödyllistä. Yleisesti ottaen tehtäviin pääsi sisälle melko nopeasti, joskin osa tehtävistä vaati enemmän harjoitusta. Onneksi työtoverit olivat aina tilanteen tullen valmiita auttamaan ja neuvomaan, jolloin työ oli mielekästä. Myös Ifin kesätyöntekijänä tehtävät vaativat huolellisuutta ja tarkkaavaisuutta.Erityisesti vakuutustieteen kursseista on tehtävissä hyötyä. Lisäksi taloustieteen ja tilastotieteen kurssit toivat ymmärrystä siihen, miten vakuutukset hinnoitellaan. Sain hyvän alkukoulutuksen työhön, jonka jälkeen opin lisää itse työtä tehdessä. Työn perusluonteeseen pääsi kiinni aika nopeasti, mutta työtä tehdessä sai oppia koko ajan lisää. Erityisesti saan kiittää kahta työkaveriani kesän aikana saamistani neuvoista ja avusta tilanteessa kuin tilanteessa. Muutenkin oli mielekästä työskennellä, kun apua oli aina saatavilla, jos sitä tarvitsi. Koulun penkiltä saamien oppien lisäksi esiin sosiaaliset taidot ja argumentointitaidot. Taloustieteellisesti ajatellen voisin sanoa, että on kaikkien etu löytää asiakkaan kanssa ratkaisu, joka palvelee tämän tarpeita parhaiten. On tärkeää osata kartoittaa asiakkaan tilanne oikein. Sosiaalisista taidoista on näissä tilanteissa apua. Argumentointi ja neuvottelutaidoista oli apua etenkin myyntitilanteissa.

 4. Osuuspankkiin hakiessani soitin suoraan pankinjohtajalle ja tiedustelin kesätyöpaikkaa. Laitoin vielä kirjallisen hakemuksen ja kävin haastattelussa. Lopulta sain kesäharjoittelupaikan. Otin ensimmäisen kontaktin helmi-maaliskuun tienoilla.Ifiin hakiessani tiedustelin kesätyöpaikkaa konttorin esimieheltä puhelimitse. Kerroin puhelimessa taustaani ja siitä, miksi halusin juuri tuohon työpaikkaan. Laitoin vielä kirjallisen hakemuksen konttorin esimiehelle, jonka jälkeen keskustelimme vielä puhelimitse ja sain työpaikan. Ensimmäisen kontaktin työpaikkaan otin tammi-helmikuun tienoilla. Mielestäni keskittyminen muutamaan työpaikkaan hakemiseen ja suoremman kontaktin ottaminen juuri siihen toimipisteeseen tuottavat hedelmää enemmän kuin massahakemuksen laittaminen useaan paikkaan. Kun osoittaa olevansa aidosti kiinnostunut juuri siitä työpaikasta, on työnantajakin kiinnostunut juuri sinusta työntekijänä.

 5. Kesätyö on hyvää vastapainoa opiskelulle. Kesäharjoittelu on paras tapa päästä alan töihin ja vaikka jatkaa työntekoa opintojen ohessa. Työskentelen itse tälläkin hetkellä opintojen ohessa If vahinkovakuutuksessa samoissa tehtävissä kuin kesäharjoittelussakin. Ensimmäisten vuosien opinnoissa kannattaa painottaa perustason kursseja, joissa käydään yleisesti läpi tärkeimpiä periaatteita ja malleja. Näistä on hyötyä asioiden hahmottamisessa. Tarkemmat yksityiskohdat työhön liittyvistä asioista oppii yleensä työssä ja siihen valmistavassa koulutuksessa. Voin lämpimästi suositella molempia kesätyöpaikkojani! Uuden työntekijän vastaanotto ja kohtelu, mahdollisuus monipuolisiin tehtäviin, joustavuus tilanteen tullen ja mahdollisuus oppia uutta olivat tekijöitä, jotka tekivät kesätyökokemuksesta erittäin mielekkään.


2 views0 comments

Recent Posts

See All

Kesäkuulumisia - Kesätyökokemuksia opiskelijoilta

Kesän pian väistyessä alkaa olla aika siirtyä takaisin opiskelun pariin ja nauttimaan opiskelijaelämästä täysin rinnoin. Korona on kuitenkin vähentänyt sosiaalisten kontaktien määrää ja muiden opiskel

Vinkkejä kesäopiskeluihin

Kesä on jo ihan kulman takana ja siksi voisi olla hyvä hetki tutkia kesän opintovalikoimaa. Kesäopinnot voisi olla hyvä vaihtoehto, jos ei ole löytänyt kesätöitä, mutta aivan yhtä hyvä syy on vähentää

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page