top of page
Search
  • Pareto ry

Kesätyö ja taloustieteet - osa 2

Pareto alkoi toissaviikolla ratkaista yhtälöä, missä tehtävänä oli optimoida taloustieteen opinnot ja kesätyöt. Jatkamme yhtälön parissa nyt kahden taloustieteen opiskelijan edesauttamana.


Kysymyksemme kuuluivat:

1. Missä ja minkälaisissa tehtävissä olet ollut kesätöissä opiskeluiden aikana? 2. Millainen on ollut työnkuvasi ko. pesteissä? 3. Millaisia taitoja edellä mainitut tehtävät ovat edellyttäneet? Mistä opinnoista on ollut hyötyä? 4. Millainen oli rekrytointiprosessi? 5. Mitä muita huomioita ottaisit esiin kesätöiden ja opiskelujen yhdistämisessä?


Niina Hokkanen:


1. Kesät 2015 ja 2016 olen ollut kesätöissä Korttien ja Kulutusluottojen asiakaspalvelussa Nordea Rahoituksessa Helsingissä. Pääasiassa olen työskennellyt siis henkilöasiakaspuolella, mutta yritysrahoitusta pääsin näkemään viime kesänä myös Factoring- tiimissä eli myyntisaatavien rahoituksessa.


2. Kulutusluotoissa tehtävääni kuului henkilöasiakkaiden asiakaspalvelu puhelimitse sekä erilaisten sähköisten kanavien kautta (esim. verkkopankki). Perehdytys työhön kesti kolme viikkoa, mikä kertoo jo osaltaan, että opittavaa on paljon ja työkenttä on laaja. Asiakaspalvelutilanteissa käytiin läpi muun muassa toisinaan hyvinkin sokkeloista laskutusta, hoidettiin luottoihin, kortteihin, ostoihin ja maksuihin liittyviä ongelmia ja niin edelleen. Tärkeä osa työtä oli myös kaikenlainen tuotteisiin ja muihin pankkipalveluihin liittyvä neuvonta ja opastus. Tärkeimpiä tuotteita ovat muun muassa erilaiset MasterCard- kortit (kuten esim. Finnair/Stockmann/Tuohi masterit), käyttöluotto, nettiluotto ja vaikkapa joustorahoitus. Myyntisaamisissa työskennellessäni pääsin puolestaan hoitamaan yritysasiakaspalvelua sähköisesti ja tekemään erinäisiä päivittäisiä osaston tehtäviä.

"Kannattaa hyvissä ajoin tsekata kurssit koko keväälle kuntoon, jotta viimeistään työhaastatteluun mennessä on mielessä selkeä ajanjakso, jolloin olisit työnantajan käytettävissä.”

3. Työ edellyttää ensinnäkin loistavia vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja. Työssä vaaditaan ennen kaikkea kykyä sisäistää paljon asiaa lyhyessä ajassa sekä taitoa soveltaa oppimaansa käytännössä. Kaikkia työn tiimellyksessä vastaantulevia asioita ei voida luonnollisestikaan käydä läpi perehdytyksessä, joten tietoa on osattava etsiä ja omaksua kiireen ja paineen alla.


Toisinaan joitakin tapauksia joutuu selvittelemään tosissaan pidempääkin, eivätkä ne välttämättä ratkea vain muutamalla puhelulla eri tahoille. Sidosryhmien kanssa ollaan siis paljon tekemisissä päivittäisessä työssä, ja siksi onkin tärkeää olla tiimipelaaja luonteeltaan. Muualta saatu informaatio on kaiken lisäksi vielä osattava tiivistää järkeväksi kokonaisuudeksi ja välittää ymmärrettävästi eteenpäin asiakkaalle. Tietoa on siis osattava yleistajuistaa ja se on osattava tarpeen mukaan putsata ”pankkislangin” hankalimmista termeistä. Oman haasteensa tähän tuovat asiakaspalvelutilanteet esimerkiksi englanniksi, sillä aina puhuttava kieli ei välttämättä ole kummankaan puhelun osapuolen äidinkieli.


Hyötyä on ollut luonnollisesti kieliopinnoista, sillä palvelua tarjotaan kahden kotimaisen lisäksi englanniksi. Työntekoa helpottaa luonnollisesti mitä enemmän tietää pankkimaailmasta etukäteen.


4. Haku yleisessä kesätyöhaussa, joka alkaa tammikuun alkupuolella (kurkkasin että tänä vuonna haku näyttäisi olevan 16.1 – 12.2.2017). Perussetit, eli CV ja hakemus vain sisään, ja ei muuta kun yhteydenottoa toivomaan ja odottelemaan. Kun itse hain keväällä 2015 niin lisäksi verkossa taisi olla muutama avoin kysymys vielä erikseen, joihin tuli vastata hakemusta tehdessä. Hakemuksen sai suunnata haluamalleen osa-alueelle, mutta esimerkiksi Nordea Rahoitus oli niistä kokonaisuudessaan yksi vaikka sisältää useita osastoja, joihin kesätyöntekijöitä palkataan.Sain sähköpostiviestin muistaakseni maaliskuussa, jossa minua pyydettiin Helsinkiin haastatteluun. Haastatteluun mennessäni tai edes sieltä lähtiessäni en vielä tiennyt, mille osastolle olisin menossa, jos paikan saisin. Haastattelun perusteella tehtiin luonnollisesti palkkauspäätös, mutta myös hakijan sijoitus hänelle parhaiten sopivalle osastolle. Ja jälkeenpäin voin sanoa että nappiin meni!


5. Kannattaa hyvissä ajoin tsekata kurssit koko keväälle kuntoon, jotta viimeistään työhaastatteluun mennessä on mielessä selkeä ajanjakso, jolloin olisit työnantajan käytettävissä. Lisäksi mahdollisista tenteistä ynnä muista pakollisista menoista on hyvä ilmoittaa niin pian kuin vain mahdollista, jotta sellaisen eteen sattuessa voidaan varmemmin tehdä erinäisiä tilanteen vaatimia järjestelyjä.


Antti Järvenpää:


1. Olen tehnyt useamman vuoden ajan töitä toimittajana, viimeisimmät kesätyöt Ilkka-Yhtymän omistamien maakuntalehtien Ilkan ja Pohjalaisen uutistoimituksissa. Tulevana kesänä työskentelen Helsingin Sanomien talouden ja politiikan toimittajana.


2. Suurimmalta osin keskityn talouden ja politiikan aiheisiin. Useimmiten pöydälläni ovat talousuutiset, joista kirjoitan uutisia ja analyysejä.


3. Talous ja politiikka ovat aihealueina ehkä haastavimmat mediakentässä, ja ne ovat alati julkisen keskustelun polttopisteessä. Toimittajalla on suuri vastuu, sillä uutisia ja analyysejä ei kirjoiteta tyhjiössä, vaan useimmiten ne vaikuttavat suoraan tai välillisesti niissä käsiteltäviin tahoihin.


Lähes tulkoon kaikki toimittajat ovat opiskelleet viestinnästä tutkinnon eikä esimerkiksi kauppatieteitä. Taloustoimituksissa kauppatieteiden opinnot ovat suuri sulka hatussa. Mikäli kauppatieteilijällä kynä pysyy kädessä, eväitä löytyy työhön. Itse aloitin aikoinaan, 15-vuotiaana, kirjoittamaan urheilujuttuja paikallislehtiin ja verkkoon. Nykyisessä työnkuvassa taloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen opinnot ovat olleet korvaamattomia tiedonkäsittelyssä ja tuottamisessa. Usein tartun laskimeen ja tuotan itse uutistekstiin tunnuslukuja tiivistämään sanomaa.

"Tunnetuimmat taloustieteilijät ovat usein myös loistavia tekstintuottajia ja esiintyjiä.”

Toimittajan on oltava verbaalisesti ja tekstintuottajana etevä. Luonnollisesti sosiaaliset taidot, kyky priorisoida ja tuottaa ajoittain hyvin lyhyessäkin ajassa uutistekstiä ovat tarpeen. Samoja ominaisuuksia vaaditaan niin ikään ekonomistin ammatissa. Toimittajan on tiedettävä, mitä hänen ympärillään tapahtuu. Siksi uutisia ja ajankohtaisohjelmia on seurattava joka päivä, mikä tapahtuu vapaa-ajalla. Työpäivän aikana en ehdi seurata uutisia, vaan varsinainen valmistelu-, haastattelu- ja kirjoitustyö vievät kaiken huomion.


Sivuhuomautuksena todettakoon, että tunnetuimmat taloustieteilijät ovat usein myös loistavia tekstintuottajia ja esiintyjiä, kuten vaikka Sixten Korkman tai amerikkalainen talousnobelisti Paul Krugman.


4. Rekrytoinnit ovat edenneet perinteisiä polkuja: työhakemus ja -haastattelu. Lisäksi työnhakijan osaaminen kartoitetaan vaatimalla portfolio juttunäytteistä. Usein hakijalle teetetään myös jonkinlainen harjoitustyö tai muu sellainen haastattelun yhteydessä tai jälkeen. Työnhaku alkaa marraskuun alkupäivinä, ja valitut selvillä viimeistään tammikuulla.


5. Suosittelen opiskelemaan enemmän kursseja ja opintopisteitä kuin mitä tutkinto edellyttää. Kenellekään siitä ei ole haittaa ja työnantajalle lisäopiskelu on osoitus aidosta kiinnostuksesta opintoja ja alaa kohtaan. Opintojen suunnittelemisen eteen kannattaa nähdä vaivaa, sillä se maksaa itsensä takaisin useimmiten tavalla tai toisella.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Kesäkuulumisia - Kesätyökokemuksia opiskelijoilta

Kesän pian väistyessä alkaa olla aika siirtyä takaisin opiskelun pariin ja nauttimaan opiskelijaelämästä täysin rinnoin. Korona on kuitenkin vähentänyt sosiaalisten kontaktien määrää ja muiden opiskel

Vinkkejä kesäopiskeluihin

Kesä on jo ihan kulman takana ja siksi voisi olla hyvä hetki tutkia kesän opintovalikoimaa. Kesäopinnot voisi olla hyvä vaihtoehto, jos ei ole löytänyt kesätöitä, mutta aivan yhtä hyvä syy on vähentää

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page