top of page
Search
  • Pareto ry

Katsaus Tampereen yliopiston kansantaloustieteen ainejärjestön historiaan

Tyhjentäessäni pari kesää sitten Pinni A:n pommisuojassa olevaa varastoa otin sieltä talteen nipun ainejärjestö Pareton historiaan liittyviä kellastuneita papereita 1970-luvulta ja 1980-luvun alkupuolelta.


Kansantaloustieteen ainekerho Lisäarvon perustava kokous pidettiin 1.10.1973. Perustava kokous oli lähes yksimielinen siitä, että noin puoli vuosikymmentä aiemmin vuonna 1968 rekisteröity Boomi ry ei ole kiinnittänyt riittävästi huomiota kansantaloustieteen opiskelijoita koskeviin asioihin. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen kannanotot hallinnonuudistuskysymyksestä ja EEC-sopimuksesta. Lisäarvo päätti liittyä Suomen Yhteiskuntatieteen Opiskelijoiden Liittoon, Suomi-Chile Seuraan ja Tampereen seudun EEC:n vastaiseen kansanrintamaan. Pian tämän jälkeen liityttiin Tampereen Yliopiston Rauhankomiteaan. Lisäarvon kurssivaatimusesitykset vuodelta 1974 kuvastavat hyvin tuolloin muutenkin punaisena pidetyn Tampereen yliopiston kansantaloustieteen opiskelijoiden arvomaailmaa:


  • approbatur-tasolla on opiskelijalle ensimmäiseksi annettava kokonaiskuva

  • kansantaloudesta ja sen toiminnastakurssien suorittaminen kirjallisuustenteillä on oltava mahdollista kaikilla tasoilla

  • valinnaisia luentokursseja on lisättävä

  • imperialismia ihannoiva ja neuvostovastainen kirjallisuus on poistettava kurssivaatimuksista

  • marxilaisen kirjallisuuden osuutta on lisättävä kaikilla tasoilla


Useissa tuon ajan dokumenteissa pidetään yliopiston kolmikantaista (professorit, muu henkilökunta, opiskelijat) hallintojärjestelmää kiintiövaaleineen epädemokraattisina. 1970-luvulla suomalaisten yliopistojen hallinto muuttui merkittävästi yliopistojen kesällä 1974 tapahtuneen valtiollistamisen jälkeen.


Taustaksi on tässä yhteydessä kerrottava, että Tampereen yliopistossa osa kansantaloustieteen opiskelijoista suoritti yhteiskuntatieteiden tutkintoa ja osa kauppatieteiden tutkintoa. Tämä jako jatkui vielä kesään 1997 saakka, jolloin ainakin tuon ajanjakson viimeisinä vuosina kansantaloustieteessä kauppatieteiden sisäänotto oli 30 opiskelijaa ja yhteiskuntatieteissä 15 opiskelijaa.


Mielenkiintoinen dokumentti edellä olevaan liittyen on Suomen Yhteiskuntatieteiden Opiskelijoiden Liitto ry:n lausunto alkuvuodelta 1977, jossa todetaan: ”Kansantaloustieteellä on tieteenä pitkä ja itsenäinen tieteenalatraditio ja sitä voidaan perustellusti pitää yhtenä perusyhteiskuntatieteenä sosiologian ja valtio-opin ohella. Tästä johtuen tulee kansantaloustieteen koulutusvastuun yliopistoissa painottua yhteiskuntatieteelliseen koulutukseen. Torjumme kansantaloustieteen sijoittumisen kauppatieteelliseen koulutusalaan Tampereen yliopistossa, koska se tulisi heikentämään alan tieteellistä kehitystä ja opetusta. Tällainen ratkaisu olisi vaarallinen myös siksi, että yhteiskuntatieteellisten tutkintojen kehittäminen edellyttää elimellisenä osana kansantaloustieteen opetusta.”


Vuoden 1979 toimintakertomuksessa kerrotaan mm. että yhdistysrekisteri vahvisti ainekerhon nimeksi Tampereen Kansantaloustieteen Opiskelijat ry eli TKO. Nimen valinnassa oli vaikuttanut Helsingin yliopiston ainejärjestön nimi Kansantaloustieteen Opiskelijat KTO. TKO oli tuolloin jäsenenä Suomen rauhanpuolustajissa ja Suomi-Neuvostoliitto – Seurassa. Keväällä 1979 Kiinan Vietnamiin tekemästä hyökkäyksestä tehtiin kannanotto, joka toimitetiin valtioneuvostolle sekä lehdistölle. TKO:n puheenjohtaja vuonna 1979 oli Jari Vainiomäki, joka on nykyään meillä professorina.


Itse aloitin opiskeluni syksyllä 1988 ja liityin TKO:hon alkusyksyn kokouksessa joka pidettiin entisen Sorsapuiston Grillin paikalla sijanneessa baarissa nimeltä Duck’n’Roll. Tuolloin TKO:n puheenjohtajana toimi Minna Metsälä, joka on nykyään Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvan toimitusjohtaja.


Syksyllä 1990 ainejärjestömme nimeksi vaihdettiin TKO:n tilalle Pareto ry. Samalla lanseerattiin Paretolle omat kirkkaan keltaiset haalarit, joita ei kuitenkaan kovin pitkään pidetty tuotannossa. Tämä johtui ilmeisesti myös siitä, että melko pian tuon jälkeen kansantaloustieteessä alkoi olla mahdollista myös yhteiskuntatieteelliseltä puolelta opinto-oikeuden saaneille siirtyä suorittamaan kauppatieteiden tutkintoa, jolloin he halutessaan pystyivät myös olemaan Boomi ry:n jäseniä. Ainejärjestön uutta nimeä olivat ajamassa erityisesti tuolloiset 1.-2. vuoden kansantaloustieteen opiskelijat, jotka muodostivat ainejärjestön seuraavan hallituksen vuodelle 1991. Pareton uuden hallituksen puheenjohtajana toimi Petri Aho ja hallituksen toiminnassa oli mukana mm. Harri Airaksinen, joka on nykyään Tredea Oy:n toimitusjohtaja ja Tampereen kaupunginvaltuutettu. 1990-luvun alussa Pareton ekskursioita järjestettiin ainakin Helsinkiin, Turkuun (hallituksessa on turkulaistaustaisina jäseninä Ahon lisäksi ainakin Riikka Noppa) ja vuosina 1992–93 juuri itsenäistyneen Viron pääkaupunki Tallinnaan. Syksyinä 2002 ja 2003 Pareto järjesti veropaneelit, joista toisessa olivat paikalla mm. Suomen Pankin pääjohtaja ja valtionvarainministeri.


Vuona 2011 oppiaineemme nimeksi muutettiin taloustiede. Kesästä 2012 alkaen Tampereen yliopistossa on ollut sisäänoton suhteen käytössä laajat kandidaatin ohjelmat ja pääaine/opintosuunta määritellään vasta myöhemmässä vaiheessa opintoja.


Markku Konttinen Pareto ry:n 1. kunniajäsen (myönnetty Pareto ry:n kokouksessa YTHS:n saunalla 27.9.2001)8 views0 comments

Recent Posts

See All

Vinkkejä kesäopiskeluihin

Kesä on jo ihan kulman takana ja siksi voisi olla hyvä hetki tutkia kesän opintovalikoimaa. Kesäopinnot voisi olla hyvä vaihtoehto, jos ei ole löytänyt kesätöitä, mutta aivan yhtä hyvä syy on vähentää

Kommentare


Post: Blog2_Post
bottom of page